Vad är överrinningsinkontinens?

Urinläckage under dagen, och i vissa fall under natten, kan vara ett tecken på . Detta inträffar när din blåsa inte tömmer sig helt vid toalettbesök och urin börjar fylla upp blåsan på nytt väldigt snart. För att kompensera detta börjar urin att läcka ut. Symptom relaterade till problem med att tömma blåsan, såsom överrinningsinkontinens, kan inkludera svårigheter med att komma igång med att kissa. Du kan gå på toaletten, men flödet är inte vad det en gång var. Det kan även innebära att du känner ett behov av att kissa oftare, även under natten.

Vad beror det på?

kan orsakas av urinrörstilltäppningar (förstorad , fekalom, etc.) som gör det svårt för urin att passera. Det kan också bero på en inaktiv blåsmuskulatur vilket gör det svårt att knipa ordentligt för att tömma blåsan. En inaktiv blåsmuskulatur kan orsakas av nervskador som innefattar nerver som kontrollerar blåsan (diabetes, MS eller skada) eller som en biverkning av vissa läkemedel. 

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem att tömma din blåsa ordentligt är det viktigt att du uppsöker professionell hjälp för att undvika att urin byggs upp i blåsan och urinvägarna, vilket även kan påverka njurarna. Du kan träffa en läkare eller en sjuksköterska med kontinenskunskaper. Håll koll på dina toalettvanor och hur blåsan känns ett par dagar före läkarbesöket. Detta är ett bra sätt att förbereda sig inför besöket och gör det lättare för vårdpersonal att ställa en diagnos.
 
Läkaren kommer att utföra en fysisk undersökning och kan, beroende på resultaten, remittera dig vidare till en urolog som specialiserar sig på besvär med urinvägarna eller en neurolog om detta behövs. När diagnosen har fastställts kan din läkare erbjuda en lämplig behandling för dig. 

Tillfälliga lösningar

Om du har problem med att tömma blåsan finns det sätt att underlätta blåstömningen på egen hand. 

Ställning

Se alltid till att du sitter i en korrekt position som gör det enkelt att tömma blåsan. Sitt bekvämt på toalettstolen med bra stöd för fötterna på golvet. Du kan behöva kissa två eller tre gånger för att tömma blåsan. Detta görs genom att först sitta ner och kissa normalt. När du är klar, res dig upp och sätt dig ner igen. Detta kan göra att mer urin kan kissas ut. 

Använda kateter

I vissa fall kan din läkare bestämma att en kateter behövs för att kunna tömma blåsan helt. En kateter är ett väldigt smalt och flexibelt rör i plast som försiktigt förs in i urinblåsan via urinröret för att hjälpa till att tömma blåsan. 
Om du använder kateter på egen hand rekommenderas du att tömma urinblåsan med jämna mellanrum. Din läkare eller sjuksköterska kan lära dig hur du använder en kateter. Det är en relativt enkel process som är enkel att hålla privat på arbetsplatsen och i sociala sammanhang. En engångskateter är liten nog att få plats i din ficka och lätt att göra sig av med efter användning. 

Är det något annat jag ska tänka på?

Se till att regelbundet gå på toaletten för att undvika förstoppning. Ibland går det att behandla tilltäppningar med läkemedel och om inte detta hjälper kan operation vara ett alternativ. En annan enkel åtgärd är att använda inkontinensbindor eller andra underklädeslösningar för att fånga upp läckage och skydda dina kläder.
 
Hela sortimentet av överrinningsinkontinensprodukter finns här: