Blod i urinen: en anledning till oro?

Att upptäcka blod i urinen kan vara oroande men det finns ett antal möjliga, ofarliga orsaker. Men för att utesluta allvarliga sjukdomar bör du alltid låta din läkare fastställa orsaken till blödningen.

Är det blod eller någonting annat?

Röd färg i urinen behöver inte vara blod. Till exempel kan vissa livsmedel påverka urinens färg. Om du nyligen har ätit mycket rödbetor kan det vara anledningen till att din urin har färgats röd. Om det verkligen är blod i urinen, är den medicinska termen för detta fenomen hematuri. När urinen har en röd, rödaktig, rosa eller brunaktig nyans kallas detta grav hematuri. Men även om urinen har röd färg innebär detta inte nödvändigtvis att den innehåller en stor mängd blod – det krävs bara lite blod för att göra urinen röd. Men ibland kan det finnas blod i urinen utan att den syns med blotta ögat. När koncentrationen av röda blodkroppar i urinen är så låg att den bara kan upptäckas genom test i laboratorium, det kallas mikrohematuri.

Hur läkare undersöker om det finns blod i urinen

Uppsök alltid en läkare om din urin är röd och missfärgningen definitivt inte beror på specifika livsmedel, menstruation eller läkemedel. Läkaren kommer att analysera urinprovet för att verifiera om det finns röda blodkroppar i urinen. Analysen kan också visa om till exempel inflammationsvärden är högre, eller om nivåerna av protein i urinen är förhöjda. Alla dessa aspekter kan ge vägledning till att ställa en bättre diagnos. Ofta är det inte möjligt att ställa en säker diagnos genom att bara undersöka urinen. I detta fall kan läkaren behöva utföra ytterligare undersökningar, såsom ett medicinskt ultraljud av njurarna eller urinblåsan.

Vissa exempel på orsaker till blod i urinen

Blod i urinen kan vara ett av många symtom på en mängd olika sjukdomar. De flesta av dessa sjukdomar är ganska vanliga och har inget elakartat förlopp. Detta innebär att de antingen kan behandlas eller botas. Möjliga underliggande sjukdomar och orsaker inkluderar:
 
  • Urinvägsinfektioner. Om bakterier når urinvägarna kan orsaken till blod i urinen vara en infektion i de nedre urinvägarna. Ibland kan infektionen spridas längre upp via urinledaren/urinledarna till njuren/njurarna. Andra symtom kan till exempel vara smärta och sveda vid urinering, dov smärta i njuren, starkt luktande urin, feber eller trötthet. Symptomen kommer att bli värre om bakterierna sprider sig längre upp till de övre urinvägarna. Läs mer om urinvägsinfektion här. 
  • Blås- eller njursten. Mekanisk irritation från främmande ämnen i urinvägarna kan orsaka blod i urinen. Till exempel kan vissa komponenter i urinen – vilka vanligtvis kristalliseras och spolas ut med jämna mellanrum – ibland bildas kristaller som med tiden blir små blås- eller njurstenar. Om de blir för stora fastnar de i urinledaren eller blåsan och orsakar då ofta rödaktig urin och svår smärta.
  • Tumörer i blåsa, urinrör eller njurar (både godartade och elakartade) kan också orsaka blod i urinen. De leder ibland till ökad urinering eller krampaktig smärta i urinblåsan.
  • Divertikel. När delar av väggen i urinblåsan eller urinröret av någon anledning är svag och det på grund av detta bildas en oönskad ficka som kan bli infekterad. Ett av symtomen kan vara blödning vid urinering.  
  • Njurskada. Trauma mot njurar eller urinvägarna (på grund av fall, smällar eller andra skador) kan orsaka synligt blod i urinen.
  • Extrem fysisk ansträngning, såsom under ett maratonlopp kan också orsaka blod i urinen.
  • Bieffekter från läkemedel eller strålterapi är kan ibland också vara orsaken till blod i urinen hos både män och kvinnor.

Olika anledningar för blod och misstänkt blod i urinen: män jämfört med kvinnor

Blod i kvinnors urin under menstruationen är inte ovanligt. Hos män kan blod i urinen orsakas av en infektion i prostatan eller godartad förstoring av prostatan. Vid prostatacancer så är blod i urinen åtminstone inte ett av de första eller huvudsakliga symtomen. Tidiga stadier av prostatacancer ger vanligtvis inga symtom eller tecken.

Röda blodkroppar i urinen – hur behandlas det?

Om du upptäcker blod i urinen beror den möjliga behandlingen på orsaken till blödningen. Om blödningen till exempel orsakas av en urinvägsinfektion, så skulle det vanligtvis behandlas med antibiotika. Men om blödningen orsakas av främmande ämnen eller stenar i njurar eller blåsa, kommer de främmande ämnena eller stenarna ofta att behöva avlägsnas med kirurgi – detta gäller även tumörer. Stenar kan också avlägsnas med hjälp av ultraljud som bryter sönder stenarna i mindre bitar som sedan spolas ut ur blåsan.

Blod i urinen och inkontinens

Som redan nämnts kan blod i urinen hos män förklaras genom problem med en förstorad . Vid godartad prostataförstoring eller vid en inflammation i prostatan är blodig urin inte det vanligaste symtomet – andra typiska symtom inkluderar ett konstant behov av att urinera eller ett så starkt behov att du inte hinner till toaletten i tid. 
 
Dessa symtom är inte ovanliga. Kontakta sjukvården om du har , så att du får hjälp att hitta orsaken och rekommenderas rätt behandling. För extra stöd finns också diskreta och lättanvända inkontinensprodukter som förhindrar läckage på kläder och tar bort oönskade lukter.

Urinläckage på grund av sjukdom? TENA tillhandahåller diskret skydd

TENA absorberande produkter är utformade för att förhindra just denna typ av social isolering. Det finns olika typer av produkter som utformats för att passa olika livssituationer beroende på nivån av . Du kan hitta alla tillgängliga TENA-produkter här. 
 
Är det ofrivilliga urinläckaget begränsat till några få droppar? Eller är det mindre eller större mängder urin? För lindrig inkontinens passar till exempel trosskydd och bindor från TENA Discreet Mini. Deras asymmetrisk form säkerställer en tät passform och garanterar diskretion och komfort. Den absorberande kärnan absorberar urinen på ett säkert sätt och förhindrar fukt eller lukt.
 
Produkter från TENA Men fungerar enligt en liknande princip men deras form och färg har designats specifikt för män. De finns i fyra olika tjocklekar. Om det finns behov av extra säkerhet under många timmar, kan inkontinensbyxskydd vara ett lämpligt val. Det som vid en första anblick ser ut som vanliga underkläder, med deras diskreta maskulina passform och stil, garanterar optimal säkerhet mot läckage för att stödja en aktiv livsstil.

Granskat av Josefine Grandin, uroterapeut och distriktssköterska, 2020-02-26

<< Gå tillbaka till artiklarna

TENA-Hompeage-article-illustration-woman-cut-through-500x500px-1.jpg
TENA-Hompeage-article-illustration-man-cut-through-500x500px.jpg