Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

TENA U-test

TENA U-test är ett hjälpmedel som placeras direkt i inkontinensskyddet för att få en indikation på urinvägsinfektioner genom att mäta nitrit och/eller leukocyter i urinen. Testet appliceras i ett rent inkontinensskydd och läses enkelt av vid nästa byte. Testförfarandet är snabbt och enkelt och TENA U-test känns inte under användning. Separat uppsamling av urin undviks. Uppsamling och analys sker direkt i inkontinensskyddet. Resultat är tillgängliga 15 minuter efter urinering och är giltiga upp till 24 timmar.

  • Indikation på urinvägsinfektioner direkt i inkontinensskyddet
  • Snabbt, värdigt testförfarande som inte känns under användning
  • Integreras i normala bytesrutiner

Indikation på urinvägsinfektioner direkt i inkontinensskyddet

TENA U-test är ett hjälpmedel för uppsamling och analys av urin direkt i inkontinensskyddet. Det är en unik lösning som gör det möjligt att få en indikation på urinvägsinfektioner hos inkontinenta vårdtagare med symtom och kräver ingen manuell uppsamling av urin. TENA U-test har utvärderats i en klinisk studie och har visat sig ha positiva effekter på vårdtagarnas välbefinnande och en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Snabbt, värdigt testförfarande som inte känns under användning

Testförfarandet är enkelt och TENA U-test känns inte under användning. Både uppsamling och analys sker under tiden testet sitter i inkontinensskyddet. Smärtsam kateterisering undviks och vårdtagaren slipper onödigt obehag.

Integreras i normala bytesrutiner

TENA U-test integreras enkelt i de normala bytesrutinerna. Detta innebär minskad arbetsbelastning för personalen, färre tidskrävande moment och mer tid för social omvårdnad.

Enkelt att använda

1). Applicera TENA U-test i inkontinensskyddet direkt efter att det har tagits ut ur förpackningen.
2.) Fixera inkontinensskyddet som vanligt. Testresultat är tillgängligt 15 minuter efter urinering.
3.) Följ normala rutiner för byte av inkontinensskydd. Ta bort TENA U-test från skyddet vid byte.
4.) Läs av TENA U-test. Resultat är giltiga upp till 24 timmar.

Enkelt att läsa av

Färgindikatorer visar tydligt om testet är giltigt och om urinen är positiv eller negativ för nitrit och leukocyter. Resultatet är tillgängligt 15 minuter efter urinering och giltigt upp till 24 timmar.

Produktfakta

Finns i följande förpackningar:

  • Konsumentförpackning: 2 Styck
  • Transportenhet: 15 Förpackningar
  • Pallenhet: 80 Kartonger

Produktspecifikation

Produkt Artikelnummer Delar Antal/kartong
TENA U-test 1097 2 30