Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Eco Actions

Eco Actions är en del av vårt åtagande avseende miljön och består av ett antal olika åtgärder och processer som vi använder för att utveckla mer hållbara produkter och tjänster.

TENA Eco Actions

Miljöåtaganden

Eco Actions är en del av vårt åtagande avseende miljön och består av ett antal olika åtgärder och processer som vi använder för att utveckla mer hållbara produkter och tjänster.

Sedan 1990-talet har vi mätt och minskat våra produkters totala miljöpåverkan med hjälp av en metod som kallas livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA). LCA beräknar summan av alla utsläppta växthusgaser, det så kallade koldioxidavtrycket, under en produkts fullständiga livscykel.

Vår livscykelanalys omfattar alla produktionssteg, från materialinköp hela vägen till kassering. Genom att utvärdera varje produkts koldioxidavtryck, strävar vi efter att fatta de bästa besluten för miljön.

Verka för förändringar

Vi är stolta över de framsteg som vi redan har gjort och vi fortsätter att upprätta utmanande mål för framtiden.

I Europa minskade vi klimatpåverkan (carbon footprint) med 7 % för TENA Flex och 18 % för TENA Pants mellan 2008 och 2014. (Tredjepartsverifierat av IVL Svenska Miljöinstitutet.)

Vi har upprättat ett antal mål för att säkerställa att vi verkar för förändringar: 

  • Utveckla mer hållbara lösningar med förbättrad produktdesign och effektivt utnyttjande av material

  • Säkerställa att de råmaterial som vi använder skaffas fram på miljövänliga sätt

  • Minska avfall från produkter och förpackningar

  • Minska koldioxidutsläpp som orsakas av fossilbränslen, el och uppvärmning med 20 % mellan 2005 och 2020

  • Kontinuerligt minska spillet i våra fabriker

  • Samarbeta med våra leverantörer för att minska koldioxidutsläppen i hela leveranskedjan

574x262_C129_sustainability_green leafs.png

Ansvarsfullt anskaffat material

På TENA är vi medvetna om att de val som vi gör idag kommer att påverka miljön och våra liv i morgon.

Eftersom den största miljöpåverkan som orsakas av produkter från TENA uppstår under produktionen av material, säkerställer vi att de material som vi använder anskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Våra leverantörer måste efterleva strikta normer som kontrolleras genom regelbundna granskningar i syfte att säkerställa kvalitet, produktsäkerhet, socialt ansvarstagande och miljömässiga prestationer.

Vi använder bland annat träfibrer i tillverkningen av våra produkter. Detta är en naturlig och förnybar resurs som endast köps in från ansvarsfullt skötta skogar.

Innovation för behov

Vid utvecklingen av nya produkter eller uppgraderingar av befintligt sortiment, börjar vi alltid med att identifiera individuella och ej tillgodosedda behov. Samtliga av våra produkter genomgår noggranna tester hos slutanvändare och vårdpersonal för att säkerställa att de möter avsedda krav och förväntningar. Genom att utveckla vårt sortiment så att det tillgodoser specifika behov kan vi minska materialåtgång och spill vid tillverkning och samtidigt sträva efter bättre inkontinensvård för alla.

Renare tillverkning med lägre resursförbrukning

Hos TENA använder vi toppmodern teknik för att säkerställa att våra tillverkningsprocesser är så effektiva och energisnåla som möjligt. De flesta av våra fabriker har erhållit internationella miljöcertifikat enligt ISO 14001 och vi förbereder för närvarande våra nyare fabriker för samma certifiering.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tillverkningsprocesser, tillvarata överskottsmaterial och återvinna förpackningar och våra ansträngningar ger goda resultat. Under de sex senaste åren har vi minskat mängden avfall på soptippar i Europa med nästan 70 %.

574x262_TENA_meeting-the-family_257_V3_CMYK_Free for use

Optimerad produktanvändning

Vårt stora produktsortiment innebär att du kan hitta rätt produkt från TENA oavsett vilka behov du har, från små droppar då och då till större och plötsliga läckage. Våra produkter är utformade med anatomisk passform och bästa möjliga uppsugningsförmåga för att förbättra läckagesäkerheten och hanteringen av lukt.

När du väljer en effektiv lösning för inkontinensvård kommer du att upptäcka att det krävs färre byten, vilket är bättre för både din budget och miljön. Eftersom produkterna är specialutformade för att stoppa urinläckage, är de mycket bättre på att avlägsna fukt och lukt än vanliga sanitetsskydd. Detta innebär dessutom att användaren kan välja en mindre och bekvämare produkt som i sin tur förbrukar mindre material.