Kostnadsfria hjälpmedel

Kostnadsfria hjälpmedel provas ut och förskrivs av distriktssköterska, uroterapeut eller annan person med specialutbildning. För mer information kontakta barnets läkare, Vårdcentralens distriktssköterska, sjuksköterskan på BVC eller skolsköterskan.