TENA Hudvård

Äldres hud är extra känslig och goda hygienrutiner är en förutsättning för att bibehålla en god hudhälsa – inte minst i samband med inkontinens. TENA Hudvård är en serie dermatologiskt testade produkter speciellt framtagna för äldre, känslig hud.

Frekvent rengöring med tvål och vatten, och inkontinens, kan störa hudens eget skydd och minska dess förmåga att förebygga infektioner. Nedbrytning av huden på grund av inkontinens kan dessutom ha en allvarlig inverkan på individens fysiska och mentala välbefinnande. [3]

Det är viktigt att arbeta förebyggande för att undvika inkontinensrelaterade hudproblem. Det gör man genom att undvika eller minimera kontakt med urin och avföring i kombination med ett hudvårdsprogram som baseras på sköljfri rengöring och barriärprodukt. [3]

solgarden testimonial image

TENA hudvård sortiment 500x250

Test av TENA Tvättkräm och Barriärkräm på Solgården i Gemla

På Solgården i Gemla testade man att använda TENA Tvättkräm och TENA Barriärkräm för den dagliga intimhudvårdsrutinen under två månaders tid. Se filmen där personalen på Solgården själva berättar om testet och om vilka resultat de fick.

Evidens för TENA Hudvård

TENA Hudvård förbättrade hudhälsan för ett stort antal vårdtagare i en två månader lång studie på ett särskilt boende. [5,6]

Två tredjedelar av de äldre vårdtagarna upplevde förbättrad hudstatus med TENA Hudvård jämfört med tvål och vatten [1]

Hudstudie 1.png

TENA Tvättkräm är 7 gånger mer återfuktande än tvål och vatten och 5 gånger mer återfuktande än ledande sköljfri rengöring. [5,6]

Hudstudie2.png

Referenser:

1Data on file, TENA Solutions Case Study #3. Study included 27 residents of a long-term care facility. Textile wash gloves, liquid soap and water were replaced with TENA Wash Cream, Shampoo & Shower and disposable wet and dry wipes.
2Study included 27 residents of a long-term care facility. Textile wash gloves, liquid soap and water were replaced with TENA Wash Cream, Shampoo & Shower and disposable wet and dry wipes. 
3Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis. Nursing Standard, 27(44), 41-46. 
4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence. Primary Health Care, 17(4), 29-34.
5Data on file, TENA, based on a study conducted on TENA Wash Cream and equivalent competitor products. February 2014. 
6Rönner A et al. (2010). The hygienic effectiveness of 2 different skin cleansing procedures. Wound Ostomy Continence Nurs, 37(3), 260-264.

7F J Harries, P A Begg. (2016) Non-rinse skin cleansers: the way forward in preventing incontinence related moisture leisions. journal of Wound care.