Nätverksträffar med TENA Identifi

TENA Identifi används i ett 40-tal kommuner runt om i Sverige. Genom åren har vi lärt oss att utmaningarna och vinsterna många gånger är desamma oavsett var i landet man arbetar. För att dela all kunskap och erfarenhet som finns kring verktyget anordnar vi digitala nätverksträffar med fokus på olika teman.
 
Här kan du läsa sammanfattningar från våra träffar:
 
 
Nästa nätverksträff är den 17 maj 2021. Då är temat Inkontinens vid demenssjukdom. 
Anmäl dig genom att kontakta en TENA Konsulent i ditt område!
 
Träffarna riktar sig till dig som arbetar med, eller på något sätt är involverade i, TENA Identifi.