Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Banakekele-projektet – vård till de som behöver det mest

Många av invånarna i de sydafrikanska kåkstäderna lever på en minimal budget och har sällan tillgång till ordentlig vård. Få har god kunskap om inkontinens men många drabbas dessvärre av det. 2018 startade TENA ett projekt för att hjälpa människorna som bor i Johannesburgs kåkstäder med inkontinensvård och utbildning i ämnet. Vi kallar det Banakekele-projektet. ”Banakekele” är ett Zulu-uttryck som betyder ”ta hand om dem”.

Bli en del av gemenskapen

Lokalbefolkning som besöker de mobila popup-klinikerna.

TENA-teamet är stolta över att kunna bidra till Ubuntu-andan, ett sydafrikanskt koncept om samhörighet och medkänsla, och erbjuda kåkstäderna grundläggande hälsovård via mobila popup-kliniker. Dessa kliniker erbjuder grundläggande hälsovård till ett rimligt pris till de som behöver det mest. Tjänsterna inkluderar mätning av BMI, blodtryck, glukosnivåer och testning för HIV samt andra grundläggande undersökningar. TENA erbjuder även en ny inkontinensprodukt – samma effektiva skydd till hälften av priset.

De lokala vårdgivarna upplever skillnad

”Produkten [TENA] är enkel att använda och ger mig tid över till annat än blöjbyten” berättar den sydafrikanska vårdgivaren Nomusa. Phindile, som också är vårdgivare, tillägger ”produkten är av hög kvalitet, håller längre och är mer kostnadseffektiv [jämfört med alternativen]”.

En vårdgivare visar upp olika inkontinensprodukter från TENA.

Öka kunskapen om inkontinens i samhällena

Bild på en livfull gata i Johannesburg.

I likhet med resten av världen saknas det kunskap om inkontinens och det är något man helst inte pratar om. Därför har sjuksköterskorna från TENA som deltar i Banakekele-projektet som främsta uppgift att utbilda invånarna. 
 
Öka välmåendet hos de sydafrikanska innevånarna
Banakekele-projektet arrangeras i enlighet med TENA:s hållbarhetsmål att förbättra livskvaliteten för 100 miljoner människor som lever med eller hanterar inkontinens till år 2030. Hittills har projektet hjälpt över 16 000 människor i mer än 100 samhällen. Vi har även tillhandahållit grundläggande och välbehövlig kunskap till invånarna i de sydafrikanska kåkstäderna.  

Ingredienser och säkerhet - en närmare titt på TENA-produkterna

Vi förstår hur viktigt det är att våra kunder både känner sig bekväma och säkra när de använder våra produkter. Vi följer strikta regler och säkerhetsstandarder för att se till att TENA-produkterna enbart består av säkra och godkända material.

Läs mer
Ingredienser och säkerhet - en närmare titt på TENA-produkterna