Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Tillsammans skapar vi mer från mindre

Vi brinner för att skapa världens bästa lösningar för inkontinensvård och vi använder så få resurser som möjligt. Vårt mål är att minska våra koldioxidutsläpp med 50 % till år 2030.

Mer från mindre i praktiken

Vi arbetar för att få ut mer av resurserna vi använder genom att optimera förpackningarnas prestanda samtidigt som vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan.

Miljövarudeklaration och livscykelanalys

Miljövarudeklaration och livscykelanalys

Hur vet du att du kan lita på våra löften? Vi tillhandahåller regelbundet livscykelanalyser (Life Cycle Assessments, LCA) som har granskats av tredje part i enlighet med ISO-standarder.
 
För närvarande har vi även mer än 100 miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EDP) för våra produkter från TENA. De förklarar hur all vår miljöpåverkan, såsom CO2-utsläpp påverkar vatten och luft.

Referenser:

1Livscykelanalys genomförd av Essity och verifierad av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, 2017
2Minskningar av koldioxidutsläpp för produkter från TENA i Europa mellan 2008–2017 baseras på livscykelanalyser som genomförts av Essity och verifierats av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, 2017
3Förändringar i förpackningsvikt i Europa mellan 2008–2017 är baserade på livscykelanalyser för produkter från TENA