Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Mot en ännu bättre framtid

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling

Av FN:s 17 mål fokuserar vi på sex mål som omfattar människor och natur.
 

FN:s mål för hållbar utveckling

TENA hållbarhetsfokus genom hela värdekedjan

TENA hållbarhetsfokus genom hela värdekedjan

1. Inköp
Vår värdekedja börjar med inköp, i valet av leverantörer som tar miljömässigt och socialt ansvar.
 
2. Produktion
Vi strävar efter att göra våra processer så hållbara som möjligt. Vår fabrik i Olawa i Polen använder exempelvis 100% grön el.
 
3. Design
”Smart design” har fått oss att uppfinna produkter som minskar vår miljöpåverkan samtidigt som det förbättrar välbefinnandet för våra kunder.
 
4. Transporter
Lättare och mindre produkter minskar mängden avfall och volymen i fraktprocessen, ett område där vi ständigt utvecklar vår prestanda.
 
5. Användning
Hållbarhet handlar också om att använda produkterna på rätt sätt – 81 % av personalen på särskilda boenden säger att de boendes allmänna välbefinnande har förbättrats av TENA Solutions.
 
6. Efter användning
Vi arbetar aktivt för att minska avfall genom att ge råd kring effektiv användning av våra produkter. TENA Solutions leder till exempel till 31 % mindre avfall i genomsnitt.

Essity branschledare i Dow Jones hållbarhetsindex

Dow Jones hållbarhetsindex (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) är ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Globalt deltar mer än 3 400 företag från 60 branscher. Vi är oerhört stolta över att vi är branschledande i DJSI och vi fortsätter att visa vägen.
 
Essity arbetar för att förbättra det dagliga välbefinnandet för två miljarder människor och minska miljöpåverkan med 33 % till år 2030.
 

Dow Jones hållbarhetsindex

Utmärkelser och medlemskap

Utmärkelser och medlemskap


  • Noterade på FTSE4Goods globala hållbarhetsindex sedan 2001
  • Inkluderade i CDP:s A-lista 2017 för både vatten och skog för åtgärder för vatten och träfiberbaserade material
  • Mottog en sammanlagd poäng på 78,7 % och 94 % för ansvarsfulla fiberinköp i Environmental Paper Company Index 2017
  • Inkluderade i MSCI globala hållbarhetsindex och MSCI globala SRI-index
  • En del i ECPI-indexen

Utmärkelser och medlemskap


  • Undertecknare av FN:s Global Compact-initiativ
  • Medlem i Consumer Goods Forum
  • Medlem i Ellen MacArthur Foundation’s Circular Economy 100 program (CE100)
  • Ett av världens 100 mest hållbara företag enligt Corporate Knights
  • Branschledande enligt Dow Jones