• TENA Identifi Sensor wear pants
 • TENA Identifi Sensor Wear Pants | Smart incontinence pants for more efficient care
 • TENA Identifi Sensor Wear Pants and Logger Kit for data-driven, effective care for people with incontinence

TENA Identifi Sensor Wear Pants

Under 72 timmar ersätts de vanliga inkontinensskydden med bekväma TENA Identifi Pants sensorskydd. Med hjälp av tunna sensorer, integrerade i sensorskyddet samlas information om urinmängd och mönster in.

 • Bekvämt att använda
 • Samlar in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt utan att störa vårdtagaren
 • Enkelt att använda för omvårdnadspersonal

Produktbeskrivning

Bekvämt att använda

TENA Identifi Sensor Wear Pants är ett bekvämt och högabsorberande skydd med tunna, integrerade sensorer.

Samlar in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt utan att störa vårdtagaren

TENA Identifi Sensor Wear Pants med tillhörande TENA Identifi logger används under 3 dygn (72 timmar) för att samla in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt. TENA Identifi integreras lätt i de dagliga rutinerna och stör inte vårdtagaren.

Enkelt att använda för omvårdnadspersonal

För enkel hantering fixeras TENA Identifi Sensor Wear Pants som vanliga inkontinensskydd. Den blå anslutningsporten framtill på sensorskyddet gör det enkelt att sätta fast och ta av TENA Identifi loggern.

En ny kunskapsnivå

Med TENA Identifi erhålls mer exakt information och utvärdering av en vårdtagares dygnsvariation och urinmängd. Data som bygger på detaljerad, faktabaserad information om varje individ förenklar omvårdnadsbeslut.

Lägre inkontinensrelaterade kostnader

Äldreboenden kan optimera tider för toalettbesök och minska produktförbrukning genom att använda tunnare/ färre inkontinensprodukter utifrån individens behov.

Främja kontinens och förbättrad individuell inkontinensvård

TENA Identifi hjälper dig att hitta rätt inkontinensskydd och bytesrutiner. TENA Identifi främjar även kontinens genom att säkerställa rätt tider för toalettassistans.

Förbättrad individuell inkontinensvård

TENA Identifi hjälper dig att tillhandahålla individuell vård genom att basera produktval, bytesrutiner och toalettbesök på faktabaserad och detaljerad information om varje enskild individ

Effektivare rutiner och bättre resursplanering

TENA Identifi möjliggör snabbare och enklare inkontinensbedömning jämfört med traditionella, manuella metoder. Genom att hitta rätt bytesrutiner och tider för toalettassistans kan omvårdnadspersonalens tid utnyttjas bättre.

Underlättar dokumentation av vårdkvalitet

TENA Identifi är ett system som genom rapporten förser dig med automatisk dokumentation av vårdkvalitet

Lägre inkontinenrelaterad arbetsbelastning och mer tid till andra omvårdnadsinsatser

Enklare och snabbare förfarande för omvårdnadspersonal att utföra en TENA Identifi utvärdering jämfört med manuella metoder. Tidsbesparingen kan användas till andra omvårdnadsinsatser som att ta en vårdtagare till toaletten.

Förbättrad komfort med rätt produkt

Genom att få komma till toaletten vid behov, att få rätt produkt utprovad som byts när det behövs ökar komforten för vårdtagaren. Färre läckage, god hudhälsa och ostörd nattsömn är troliga effekter.

Ökat självförtroende och självständighet

Indivbaserade rutiner för toalettassistans baserade på TENA Identifi rapporten kan ge ökat självförtroende och bevarad självständighet.

Absorption

Passar höftmått:

65cm to 85cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Passar höftmått:

80cm to 110cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Passar höftmått:

100cm to 135cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Passar höftmått:

120cm to 160cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Produktspecifikation

Produkt Artikelnummer Absorptionsvärde Storlek Min.
höftmått
Max.
höftmått
Antal Antal/
kartong
TENA Identifi Sensor Wear Pants 8275
S 65cm 85cm 12 24
TENA Identifi Sensor Wear Pants 8276
M 80cm 110cm 12 24
TENA Identifi Sensor Wear Pants 8277
L 100cm 135cm 12 24
TENA Identifi Sensor Wear Pants 8278
XL 120cm 160cm 12 24

Så här använder du TENA Identifi

Användarinstruktioner för TENA Identifi Sensor Wear Pants

Ladda loggern minst 2 timmar före användning. Ett fast grönt ljus visar att loggern är fulladdad. Fäst TENA Identifi loggern på sensorskyddet. Ett blinkande grönt ljus betyder att loggern är korrekt isatt. Det slutar blinka efter 15 sekunder. Loggern är nu redo att börja sända data.
Vid nästa byte av skydd, ta bort loggern innan sensorskyddet tas av. Samma logger används under hela utvärderingen. Efter 72 timmar sätt loggern i laddaren och stoppa utvärderingen i webbportalen. Lägg in dagbokshändelser i webbportalen. TENA Identifi rapporten är nu redo att analyseras.

Visa mer
Single Use

Only single use

CE
Medical Device

Medicinteknisk produkt

Address of the Manufacturer

Address of the Manufacturer

Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden

Visitor’s Address

Visitor’s Address

Mölndals Bro 2, Mölndal, Sweden