Vårdpersonal

TENA för förskrivare

Du kan göra skillnad och bidra till god livskvalitet för dina patienter genom utprovning och förskrivning av absorberande hjälpmedel utifrån varje patients individuella behov.

Hjälper människor att leva livet fullt ut

En av fyra drabbas någon gång i livet av urinläckage. Trots detta är det få som vågar tala om detta. I stället försöker de klara sig själva och hitta egna lösningar. [1, 2, 3]

Eftersom ämnet är tabubelagt och därmed kunskapen låg och vi har en ökad andel äldre i samhället finns ett stort behov av individuell inkontinensvård. 

Vi på TENA erbjuder ett brett sortiment för att kunna tillgodose individuella behov, oavsett om det handlar om tunna och diskreta skydd vid tillfälliga urinläckage eller större skydd som ger maximal läckagesäkerhet såväl dag som natt.

Med över 50 års erfarenhet inom kontinensvård har vi ett komplett sortiment av produkter för inkontinens och personlig hygien som möjliggör individuell utprovning och förskrivning. När du samarbetar med TENA arbetar vi tillsammans för att förbättra livskvaliteten för individen och uppnå resultat som gör skillnad.

Tips och råd

Vi på TENA förstår att kunskap inom området är ytterst viktigt när man förskriver. Det är anledningen till att vi har tagit fram ett antal verktyg som underlättar val av produkt. Genom dialoger med användare har vi samlat på oss kundinsikter som gör att vi kan hjälpa till vid val av produkt.

Referenser:

1Rev Esc Enferm USP, Rita de Cassia Altino Delarmelindo m.fl. 2013. 47(2): 296-302.
2Incontinence, Paul Abrams, Consultation on Incontinence, 2005.
3IPSOS Brand health tracking, USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, 2010.
4SCA, Better care, better health ”Towards a framework for better continence solutions”. Policyförklaring avseende inkontinens.