Maries rapport från UTFs kongress i Luleå

Läs om senaste nytt inom uroterapi

Vi skickade vår TENA Konsulent och uroterapeut Marie till UTFs (Uroterapeutisk förenings) kongress för att träffa kunder och kollegor samt lyssna till senaste nytt inom urotrerapi. Läs hennes sammanfattning av dagarna här. 

Är nyligen hemkommen från några väldigt bra dagar på UTFs årliga kongress som i år arrangerades i Luleå.

Vi fick ta del av spännande föreläsningar om förlossningsskador- hur de upptäcks och hur de kan åtgärdas. Många kvinnor lider i onödan eftersom deras skador aldrig upptäcks.

TENAs monter på UTF

Könsdysfori och könsbekräftande kirurgi var ett annat mycket intressant ämne. Könsdysfori är en känsla av att vara född i fel kön och medför mycket lidande. Förekomsten ökar i hela världen men det är oklart varför, kanske beror det på ökad kunskap, minskad stigmatisering och ökad öppenhet.

Olika tekniska lösningar ökar, exempelvis appar för att vara en hjälp i samband med bäckenbottenträning. Många leverantörer var på plats och presenterade sina produkter och nyheter.

Stort tack till arrangörerna för en fint anordnad kongress!