Vårdpersonal

Spaningar från Urologidagarna 2017

Vår uroterapeut Marie delar med sig av sina spaningar från årets kongress

Här kommer en liten rapport från årets upplaga av Urologidagarna som i år gick av stapeln i Göteborg. Under tre dagar har urologer, urologsköterskor, uroterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare strålat samman på en gemensam konferens. Jag ska försöka beskriva ett litet axplock av alla de föreläsningar som presenterades under dagarna. Det kan ibland vara svårt att välja mellan vilka föreläsningar man är mest intresserad av då det nästan hela tiden förekommer parallella  föreläsningar. Istället för blommor eller presenter till alla föreläsare som brukligt, gavs istället en donation till Läkare utan gränser.

Uroforsk.se är Svensk Urologisk Förenings (SUF) forskningsdatabas där urologiska studier publiceras. Man kan ta del av både pågående och avslutade studier och patienter kan ta del av studier och även anmäla sitt intresse för att delta i studier. 

Gästföreläsare Mats Börjesson, hjärtspecialist och professor i idrottsfysiologi pratade om hur fysisk aktivitet är avgörande för vår egen hållbarhet. Han menade att en persons kondition kan ses som ett mått på hur friska vi är. Vikten av fysisk aktivitet är välkänd när det gäller hjärt-kärlsystemet, men han beskriver även de positiva effekterna på stress och postoperativ rehabilitering.  Rökning och fysisk inaktivitet kan ses som två ungefär lika stora riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Vi behöver regelbunden fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka, eller 30 minuter fem gånger per vecka.

Föreläsning under urologidagarna

En mycket intressant förmiddag handlade om könsdysfori. Personer med könsdysfori lider av att kroppen inte stämmer överens med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling. Antalet remisser om könsdysfori ökar från år till år. En socionom vid  Lundströmmottagningen som är en utredningsenhet beskrev utredning, vård och behandling . Plastikkirurgen beskrev hur det går till under de rekonstruktiva operationerna. Sist berättar en ung man om sin barndom som tjej och resten av livet som kille. En fängslande berättelse om sökande efter identitet och omgivningens reaktioner på vägen.

Claes Nyman, pensionerad överläkare och docent gav oss en resa genom sjukvården förändringar under sina 50 år i svensk sjukvård. 1965 fanns det ca 7000 läkare, idag har vi ca 47000 läkare och läkarbrist. Han beskrev exempel på den urologiska revolutionen som skett genom åren såsom datortomografi, laparaskopi, sfinkterproteser och robotkirurgi.

Den innovativa medarbetaren beskrev innovationsplattformen som finns i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avsatt 20 miljoner kronor till Innovationsfonden för att ”hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer”.

 Sista dagen fick vi följa med på en spännande resa in i den digitala revolutionen i framtidens sjukvård. Bo Dahlbom, professor vid IT-universitet i Göteborg beskrev hur olika sensorer och artificiella assistenter kan komma att bli framtiden. Mer fokus behöver läggas på vår hälsa. Kanske är det så att vi i framtiden har toaletter som kan analysera det som kommer i toaletten för att sedan kunna tala om vad vi bör äta till frukost för att vi ska må bra?   

Under de tre dagarna hade en mängd olika leverantörer utställning av sina produkter och tjänster och montrarna besöktes flitigt i pauserna.                     

Nästa år kommer konferensen att äga rum i Umeå.

av Marie Fahlén Rådström