Vårdpersonal

Hälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion på lika villkor

Patientens roll i upphandlingsprocessen

Ny skrivelse från Swedish Medtech

Swedish Medtech har tillsammans med patient- och intresseföreningar nyligen utkommit med en ny skrivelse gällande upphandling av hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion. I skrivelsen uppmanar man upphandlare att ta hjälp av lokala patient- och anhörigorganisationer vid behovsinventering samt produktutvärdering med syftet att i större utsträckning kunna upphandla ett ändamålsenligt och brett sortiment för att passa olika patienters behov, individuella förutsättningar och livssituation. Därmed utökas möjligheterna till att hjälpa personer som använder hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion till ett självständigt liv med hög livskvalitet. Dessutom möjliggörs en god vård och omsorg på lika villkor för den berörda gruppen.


Swedish Medtech är en branschorganisation för medicinteknik där TENA är en av medlemmarna.

Läs skrivelsen HÄR.