Vårdpersonal

Riksdagsseminarium om inkontinens

Inkontinensfrågan lyftes i riksdagen

Ett steg mot bättre inkontinensvård i Sverige?

Den 22 februari hölls, på initiativ av S-politikern Carina Ohlson, ett riksdagsseminarium på ämnet inkontinens. Seminariet ägde rum i den vackra Skandiasalen i Sveriges riksdag. 

Bland de inbjudna fanns bland annat Helle Wijk som är sjuksköterska och lektor vid Göteborg universitet, Anna Werkelin Ahlin från Kommunal, Barbro Westerholm (L), sakkunnige Anders Engelholm från det nationella nätverket NIKOLA, Hans Bergh som är globalt innovationsansvarig för TENA, Susanne Öhrling PRO, samt Birgitta Odelstierna från Anhörigas Riksförbund.

Delegaternas olika perspektiv på inkontinensfrågan bäddade för en intressant diskussion under de två timmar som seminariet pågick. Det kretsade kring inkontinens som jämställdhetsfråga, förbättrade rutiner på arbetsplatserna, nyttan av den medicinska utvecklingen, forskningens betydelse och vad politikerna kan göra. 

I slutet av seminariet sammanfattades intrycken av diskussionen:

- Det här samtalet har varit som en vitamininjektion. Äldre är en stor grupp som sällan prioriteras, det märker inte minst våra kommunpolitiker. Skär man ner på barnverksamhet har man läktaren full av upprörda föräldrar, men sparas det på äldreomsorgen hörs knappt ett ljud. Men hela livets resa ska vara viktig och vi måste lyfta inkontinens som en del av äldrefrågan till en högre nivå, säger Catharina Bråkenhielm (S).

- Ja, och glöm inte att vi politiker är känsliga för påtryckningar, så lyft frågan och tryck på! Informera oss! Inte ens de goda exemplen hör vi alla gånger talas om. Inkontinens är en stor folksjukdom och frågan måste upp i olika forum och arbetsgrupper på politisk nivå, säger Carina Ohlson.

TENA tar några av perspektiven vidare i nya planerade möten under våren.

Diskussion vid riksdagsseminarium

Ovan en bild från diskussionen i Skandiasalen och nedan gruppbild på delegaterna som deltog i seminariet. 

Gruppbild efter riksdagsseminarium