Så hjälpte TENA Identifi till bättre nattsömn och planering av besök inom hemtjänsten

Inkontinens är vanligt bland Sveriges äldre befolkning och hela 80 procent av de äldre som bor på ett särskilt boende lider av det. I hemtjänsten och på äldreboendet Randerslund i Laholm började man använda den digitala tjänsten Tena Identifi för att kunna mäta och se när på dygnet de äldre upplevde urinläckage. Målet var att hjälpa dem att få en bättre nattsömn, se till att de använder rätt typ av skydd, och att de kan gå på toaletten när de behöver.

Äldreboendet i Randerslund började använda Tena Identifi 2015 och tre år senare gjorde hemtjänsten samma sak. Tjänsten är ett digitalt verktyg för inkontinensutredningar som hjälper personal att se information kring urinmängd och tidpunkt för läckage.

Innan tjänsten togs i bruk hade varken Randerslund eller hemtjänsten något sätt att mäta de äldres urinläckage vilket gjorde att byten av skydd på nätterna inte skedde vid optimala tillfällen och brukarnas nattsömn kunde därför störas i onödan.

– Med Tena kan vi se vilken tid personen har haft störst urinläckage och om vi använder rätt skydd. En av de största fördelarna är att brukaren kan få en god natts sömn. Vet man när personen vanligtvis brukar uppleva läckage kan man planera in nattbesöket där så att man slipper väcka i onödan, säger Carola Blomster, enhetschef på Randerslund.

Inom hemtjänsten har man hunnit göra tre mätningar hittills sedan man började använda Tena i 2018. I och med att man där åker hem till personer för besök är förutsättningarna lite annorlunda.

Verktyget gör det enkelt att anpassa de äldres toalettbesök till rätt tider och hemtjänsten kan då planera både de nattliga och dagliga besöken med hjälp av informationen om när läckagen vanligtvis inträffar.

Omvårdnadspersonal hjälper boende upp ur sängen

– Inom hemtjänsten bokar vi in besök i samråd med brukaren som berättar ungefär vilken tid på natten de brukar gå upp och där försöker vi lägga nattbesöken. Tidigare har vi inte vetat exakt om man prickar in rätt men nu har vi fått nya medel att kunna planera bättre, berättar Åsa Lundin, enhetschef på hemtjänsten.

Utbildning i hur man använder Tena Identifi har varit väldigt värdefullt menar Carola och Åsa. Där hjälper Tena till med att lära personalen exakt hur man ska använda verktyget på bästa sätt.

– Vi har mycket tät kontakt med Tena och väldigt bra utbildning genom dom. Under kurserna kan vi alla ställa frågor och de kan berätta hur man ska tänka för att bäst gynna de äldre. De är väldigt pedagogiska och visar på ett enkelt sätt hur man använder tjänsten, avslutar Carola Blomster.