Välkommen på inspirationskväll tema inkontinensvård!

Individuell inkontinensvård - ett sätt att nå personcentrerad vård

Omkring en halv miljon svenskar lever med urininkontinens och det är en folksjukdom som inte bara påverkar de direkt drabbade utan även anhöriga. Inkontinens är en sjukdom som i mångt och mycket är förknippad med skam, stigmatisering och förlorad kontroll. 
 
Så behöver det inte vara. I dag finns tillgång till stöd, hjälp och behandling men tyvärr är det inte många som känner till det och därför inte söker vård. Ett annat problem är också att inkontinensvården inte prioriteras speciellt högt i den svenska sjukvården och det finns inget krav på personal med utbildning om blås- och tarmdysfunktion på vårdcentralerna.
 
Vi vill bjuda in dig som sjuksköterskestudent till en inspirationskväll på tema inkontinensvård, se kvällen program till höger.

Par med barnbarn

Premiärvisning: 
Att leva med inkontinens. En inspirationsfilm där patienter, anhöriga och sjuksköterskor berättar om sina erfarenheter. Filmen innehåller också konkreta råd om hur individuell inkontinensvård bidrar till personcentrerad vård.
 
Presentation magisteruppsats: 
”Äldre patienters urininkontinensvård”. Camilla Pettersson från Högskolan i Borås presenterar sin dokumentanalys av vård- och genomförandeplaner för enskilda patienter. 
 
Panelsamtal:
Hur kan vi höja intresset och kunskapen
om inkontinens? I debatten deltar Camilla Pettersson distriktssköterska och Lise-Lotte Jonasson docent och universitetslektor från Högskolan i Borås, Birgitta Lindehall Med.Dr, Uroterapeut, Leg sjuksköterska och styrelsemedlem i Sinoba samt Ingrid Sannum, Sverigeansvarig för TENA från Essity. 
 
TENA stipendiet:
Tillsammans gör vi skillnad. Med start 2020 kommer 10.000 SEK att delas ut i ett TENA-stipendium för att uppmärksamma det bästa examensarbetet för kandidatexamen som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom inkontinensvård.
 
Varmt välkommen!
Anmäl dig HÄR (senast 22/11)
Tid: 26/11 2019 mellan 17-19
Plats: Essity Mölndals Bro 2, Lättare förtäring serveras.