Vårdpersonal

Rundabordssamtal sätter fokus på svensk inkontinensvård under Almedalsveckan

Näringsliv, vård och politiker samlas för att diskutera hur svensk inkontinensvård kan få ett större fokus

Under tisdagen på årets Almedalsvecka deltar Hans Bergh, som är Global Brand Director på TENA, i ett rundabordssamtal kring inkkontinensvård i Sverige. Övriga kring bordet är politiker samt representanter från näringslivet och vården, och målet med samtalet är att öka förståelsen bland personer med inflytande för vad som behöver göras för att inkontinensvården ska bli bättre.

– Inkontinens är fortfarande en tyst folksjukdom. Det är säkert en halv miljon människor i Sverige som lider av inkontinens och säkert lika många anhöriga som drabbas. Vården drar också ett tungt lass i detta eftersom inkontinens korrelerar väldigt starkt med ålder. Bor du på ett särskilt boende för äldre idag så är det 80 procents risk att du lider av inkontinens, berättar Hans Bergh.

Det stora problemet tror Hans Bergh är att inkontinensvården idag inte är tillräckligt individanpassad. De som lider av sjukdomen får allt för sällan genomgå en ordentlig inkontinensutredning vilket leder till att de får fel typ av skydd och inte får hjälp att gå på toaletten när de behöver.

Läs hela artikeln inför rundabordssamtalet på Almedalen.se     

Hans Bergh

Hans Bergh