Produkttyp har betydelse för inkontinensvården

Resultaten av en ny studie kan hjälpa till att välja rätt typ av inkontinensprodukt för att underlätta byte av skydd

En ny studie publicerad i Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing visar produkttyp har betydelse för inkontinensvården när det gäller såväl effektivitet som ergonomi och nöjdhet hos vårdpersonalen. 
 
Man såg att bältesförsedda produkter och byxskydd är enklare att använda än allt-i-ett-produkter och tvådelade produkter. 
Denna ökade användbarhet visar sig i verkliga värden såsom: 

Sparad tid för vårdgivare på upp till 10 timmar per vårdtagare och år[1]
Produkter med högre användbarhetspoäng genererar en viktig tidsbesparing vid byte av produkten. Det kan ge vårdgivare möjlighet att lägga mer tid på att uppfylla användarens behov.
 
Upp till 50% färre ryggböjningar per vårdtagare och år[1]
Produkter med högre användbarhetspoäng minskar den fysiska påfrestningen hos vårdgivare när produkterna ska bytas. Det kan i sin tur leda till mindre sjukskrivningar och lägre kostnader för tillfällig personal.
 
Nöjd personal
Det är troligare att produkter med högre användbarhetspoäng ökar vårdgivarnas nöjdhet och förbättrar arbetsmiljön.
 
Läs mer om studien: Användbarhetsstudie
 
 
1Essity Data on file 2017. Reference case: 50 dependent residents using three products per day 365 days per year.

Bild från användbarhetsstudien