Vårdpersonal

Här bryts tystnaden om folksjukdomen

Genom politiskt ledarskap ska tystnaden kring inkontinens brytas och kompetensen inom inkontinensvården lyftas.

Igår samlades politiker och representanter från vård och näringsliv i ett rundabordssamtal med målet att öka förståelsen bland personer med inflytande för vad som behöver göras för att svensk inkontinensvård ska bli bättre. 

Ingrid Sannum, ansvarig för TENA i Sverige tyckte det var uppmuntrande att se att diskussionerna om inkontinens börjat utmynna i konkreta förslag. Jämfört med förra årets samtal tyckte hon nämligen att det fanns en större medvetenhet om problemen och en stark vilja att som politiker ta ledning i frågan.

– Min upplevelse är att den här gången så kände de som var på plats redan till problematiken. Det var tydligt att det som saknas är nationella riktlinjer och politiskt ledarskap för att ta ett personcentrerat grepp om inkontinensvården.   

Läs hela artikeln på Almedalen.se

Bild från Visby av Malin Ericsson.

Samtal runt bordet