Nya TENA Identifi™ Sensor Wear Pants

– för ökad värdighet, komfort och individuella val under inkontinensutredningar

TENA Identifi™ Sensor Wear Pants är ett säkert byxskydd som är enkelt att använda. Det har utvecklats för att ersätta vanliga inkontinensskydd under inkontinensutredningar. Detta innovativa byxskydd har integrerade sensorer som samlar in information om läckagemönster utan att störa vårdtagaren. Tack vare en underklädesliknande design är det enket att dra upp och ner – perfekt för vårdtagare som är rörliga och kan gå själva på toaletten.

TENA Identifi Sensor Wear Pants

TENA Identifi Sensor Wear Pants är:

  • Utrustade med fina trådliknande sensorer som samlar in information om läckagemönster
  • Hög absorptionsförmåga och läckagesäker
  • Bekväm design och liknar underkläder
  • Enkelt att dra på, precis som ett vanligt underklädesplagg
  • Enkelt att ta av med sidosömmar som kan rivas upp
  • För engångsbruk 

Enkel integrering i vårdrutinen utan att störa vårdtagaren

TENA Identifi Sensor Wear Pants ersätter vanliga inkontinensskydd under en 72-timmarsbedömning. Produkten byts i enlighet med vårdgivarens befintliga vårdplan – integreringen sker smidigt i färdiga rutiner utan att störa vårdtagaren. Byxskyddet samlar in information om urinläckage genom säkert integrerade och fina trådliknande sensorer. En tystgående, återanvändbar TENA Identifi Logger som är fäst på produkten lagrar läckageuppgifterna. Informationen överförs sedan automatiskt till en säker webbportal via mobilt internet. Sedan omvandlas informationen till en lättläst, grafisk rapport om läckagemönster samtidigt som vårdtagarens integritet alltid bevaras.

TENA Identifi stödjer faktabaserade inkontinensutredningar för att ge förbättrad individuell kontinensvård

Det är viktigt att göra en inkontinensutredning för att kunna identifiera och förstå de individuella behoven hos varje enskild vårdtagare. TENA Identifi är ett bekvämt system som spårar vårdtagarens läckagemönster under 72 timmar. Efter mätningen genereras en rapport med fördjupad kunskap om mönster och volymer. Den detaljerade informationen i rapporten över läckagemönster gör det enkelt att fastställa lämpligt inkontinensskydd, rätt tider för toalettbesök och produktbyten. Detta bidrar till en mer effektiv och bättre dokumenterad kontinensvård och förbättrat välbefinnande för individen.

Inkontinensutredningar för förbättrad individuell vård