TENA Identifi™

    – nu även med nya TENA Identifi™ Sensor Wear Pants

    Vi vill främja värdighet, komfort och individuella val under inkontinensutredningar. Därför är nya Tena Identifi™ Sensor Wear Pants nu en del av TENA Identifi™ system. Systemet hjälper vårdhem att få detaljerad, tidigare okänd information, om vårdtagares läckagemönster. Informationen integreras enkelt i vårdplanen för att bättre uppfylla de verkliga behoven hos varje enskild vårdtagare.

    Utforska nya TENA Identifi Sensor Wear Pants

    Utforska nya TENA Identifi Sensor Wear Pants