Undersökning om inkontinens

Undersökning om inkontinens

Vi behöver prata om läckage och knipet!

På TENA tycker vi att varje kvinna ska kunna leva precis så aktivt som hon vill. Utan att bekymra sig för urinläckage. Mer än hälften av alla kvinnor har upplevt det, men få vet hur det kan förebyggas och lindras. Det visar TENAs undersökning bland kvinnor i Sverige. Budskapet är tydligt: Knipträningen måste upp på agendan.

Läckage drabbar många och ofta

Urinläckage drabbar många kvinnor – och det gäller inte bara äldre kvinnor. Medan vissa läcker några droppar någon gång ibland, har andra regelbundna besvär med större mängder.

56 % av alla kvinnor drabbas

Drygt hälften av kvinnorna i vår undersökning uppger att de upplevt urinläckage som de inte kunnat förhindra. I åldern 18–29 år är siffran 45 procent.

1 av 3 har problem regelbundet

Av de kvinnor som säger att de upplevt läckage har 30 procent regelbundna problem – från flera gånger om dagen till några gånger i veckan. 

17 % läcker medelmycket till mycket

De flesta kvinnor som har besvär läcker mindre mängder eller några droppar. Men 15 procent upplever att de läcker mer än en tesked och 2 procent säger sig läcka mer än ¼ deciliter åt gången.


Olika typer av inkontinens

Citat från uroterapeuten Josefine Grandin

Stor brist på kunskap

Problemet med läckage är stort. Det är också behovet av kunskap – både när det gäller orsakerna och hur man kan förebygga. Och få kvinnor får information från vården.

47 % vet inte hur läckage kan förebyggas

Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna säger att de inte fått information om hur urinläckage kan förebyggas. Hos kvinnor under 40 år är siffran än högre – 64 procent.

17 % tror att täta toalettbesök hjälper

17 procent av de tillfrågade tror att inkontinens kan undvikas genom att kissa oftare. I själva verket kan det förvärra besvären.

1 av 4 har fått information från vården

Bara 25 procent av kvinnorna uppger att de någon gång i kontakt med vården fått information om urinläckage och hur det kan förebyggas och avhjälpas. Av dessa har 49 procent fått informationen efter förlossning.


Orsaker till inkontinens

Förebygga och lindra med knipträning

Citat från uroterapeuten Josefine Grandin

Tabu som påverkar livet

Inkontinens är en tabubelagd fråga som få vågar prata om – trots att så många kvinnor upplever det och påverkas av det.

57 % tycker att det påverkar livet

Mer än hälften av de kvinnor som upplever läckage, tycker att det påverkar hur de lever sitt liv i någon utsträckning. 9 procent uppger att det påverkar mycket eller väldigt mycket.

1 av 3 anpassar klädseln av rädsla för läckage

29 procent av de drabbade kvinnorna uppger att de brukar anpassa sin klädsel utifrån vad de ska göra, av rädsla för läckage.

6 av 10 pratar inte med någon om sina besvär

63 procent av de kvinnor som upplever urinläckage pratar inte med någon om sina besvär. Orsakerna varierar, men 14 procent uppger att det är pinsamt. 


Berättelser om urinläckage

Citat från uroterapeuten Josefine Grandin

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under maj 2018 har sammanlagt 1020 intervjuer via internet genomförts med kvinnor 18+ år i Sverige. Du kan läsa mer om undersökningen i  vårt pressrum på Cision.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.