Knip för livet

Mer än hälften av alla kvinnor över 18 år har någon gång upplevt urinläckage. Av dessa har en tredjedel regelbundna besvär.* Ändå talas det väldigt lite om detta och hur det påverkar livet. Men träning av bäckenbotten kan förebygga, lindra och till och med bota, beroende på typ av inkontinens. Följ våra tips för att knipträna underlivet – för livet, så att du kan leva det fullt ut utan rädsla för läckage!

* Enligt TENAs undersökning om inkontinens

Visste du att...

I TENAs senaste undersökning har vi tagit reda på mer om kvinnors erfarenheter av och kunskap om av urinläckage. Här är några exempel på vad vi fick veta:

56% av alla kvinnor har upplevt urinläckage

56%

av alla kvinnor har upplevt urinläckage

72 % av alla kvinnor gör sällan eller aldrig knipövningar

72 % gör sällan eller aldrig knipövningar

37 procent av de tillfrågade kvinnorna uppger att de kniptränar underlivet mindre än en gång i veckan. 35 procent av kvinnorna uppger att de aldrig gör knipövningar – under 40 år är motsvarande siffra 43 procent. 

6 av 10 drabbade kvinnor pratar inte med någon om sina besvär

6 av 10

drabbade kvinnor pratar inte med någon om sina besvär