Inkontinens, en introduktion

En av fyra män över 40 år upplever urinläckage i varierande grad och 1 av 8 män får vid någon tidpunkt i livet besvär med inkontinens. Det bästa sättet att hitta en lösning är att lära sig mer om urinläckage och inkontinens.

En av fyra män har problem med urinläckage

De vanligaste typerna av inkontinens

Det finns olika typer av urininkontinens och den vanligaste bland män är trängningsinkontinens. Många män besväras även av efterdropp, dvs. att det läcker urin efter det att man kissat klart. Det är inte ovanligt att besväras av både efterdropp och trängningar. Andra typer av inkontinens är överrinningsinkontinens (kan uppkomma om urinblåsan, som är en muskel, är försvagad eller om prostatakörteln är förstorad och försvårar blåstömningen), ansträngningsinkontinens (urinläckage som inträffar vid någon form av ansträngning t.ex. när du skrattar, hostar, nyser eller lyfter tungt) och blandinkontinens (en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens). Det bästa sättet att fastställa vilken typ av inkontinens man har är att kontakta sin läkare eller distriktssköterska. De kan utreda, ge råd om rätt behandling och också förskriva hjälpmedel. Konsultation av en läkare kan även hjälpa dig att utesluta andra sjukdomar som ligger bakom urinläckaget.

Trängningsinkontinens

När du känner ett starkt och plötsligt behov av att kissa. Det finns ett antal faktorer som kan orsaka detta tillstånd. En av de vanligaste orsakerna är att urinblåsan försöker tömma sig trots att du håller emot. Detta sänder nervsignaler till hjärnan som ger en känsla av att man behöver kissa när man inte vill det. I vissa fall kan det hända på grund av en blåsirritation från en infektion eller njursten. Det kan även utvecklas som en nervkomplikation eller hjärnrelaterad sjukdom (en stroke, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros).

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens gäller ofrivilligt läckage på grund av buktryck eller sammandragning av blåsmuskulaturen (som när man hostar, skrattar eller nyser). Slutmuskeln eller bäckenbottenmuskulaturen och ligamenten som stöder blåsan är för svaga för att hålla kvar urinen i blåsan. Denna typ av inkontinens uppkommer huvudsakligen hos kvinnor, men omkring en procent av männen kan utveckla den efter prostataoperation.

How to get better

Det finns olika sätt att hålla bättre kontroll över din blåsa. Bäckenbottenträning och viss förändring av sin diet är två exempel. Det bästa sättet att börja få kontrollen tillbaka är att rådfråga din läkare, så att du hittar den lösning som passar dig bäst.

Du är också välkommen att läsa mer på våra sidor om övningar, tips och råd.

* Baserat på en undersökning utförd under 2012 av SCA bland män över 40 år i USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Ryssland och Mexiko. Fildata som inte publiceras.

How to get better

There are different ways to improve your bladder control. Diagnosing and treating an enlarged prostate is one of the most important. Doing pelvic floor exercises and restricting your intake of alcohol and caffeine are two more examples. The best way to start regaining control is to consult your doctor so that you can find the best solution for your specific situation.

You can also find more helpful tips and advice as well as useful exercises on our website. 

Choosing the right product

Knowing which products work best for you is crucial. Over the years we’ve helped millions of men worldwide manage their incontinence and feel in control. You can join them by simply choosing the right absorbent product for your needs. 

* Based on survey conducted by Essity in 2012, with men over 40 in the US, UK Germany, Italy, Russia and Mexico. Data on file not published.

Relaterade artiklar

Inkontinens, en introduktion

En av fyra män över 40 år upplever urinläckage i varierande grad och 1 av 8 män får vid någon tidpunkt i livet besvär med inkontinens. Det bästa sättet att hitta en lösning är att lära sig mer om urinläckage och inkontinens.