Symtom i urinvägarna i samband med klimakteriet

Det finns många fördelar med att bli äldre. Ju äldre vi blir desto mer livserfarenhet samlar vi på oss, vilket gör oss starkare och mer medvetna om vad som verkligen är viktigt i livet. Kanske har du vuxna barn och tid att göra alla de där sakerna du la åt sidan under småbarnsåren eller den hektiska perioden i början på karriären? behöver inte stå emellan dig och det du älskar, men det är några saker om denna nya fas i livet som kan vara bra att veta.
 
De flesta är medvetna om de vanligaste tecknen på klimakterie, men något som inte diskuteras lika ofta är hur klimakteriet påverkar urinvägarna. I den här artikeln går vi igenom detta samt vilka behandlingsalternativ som finns att tillgå och underlätta några av förändringarna i din kropp.

Klimakteriet och inkontinens

Östrogennivån variera under hela livet men lägre nivåer återfinns oftast hos unga flickor och kvinnor som närmar sig . Östrogen påverkar många organ och delar i kroppen såsom hjärnan, skelettet, livmodern och vaginan. Det kan också vara en av anledningarna till att många kvinnor upplever inkontinensproblem i samband med klimakteriet. Forskningen har inte visat varför uppstår under klimakteriet, men troligtvis beror det på att de lägre östrogennivåerna påverkar urinvägarna och bäckenbottenmuskulaturen. Lägre östrogennivåerna kan ge följande effekter:
 
  1. Förändringar i vävnaden
    Vävnaden i vaginan och urinvägarna blir torrare, tunnare och mindre elastisk (bäckenbottenmuskulaturen försämras när den inte stimuleras av östrogen). Kombinationen av åldrande, barnafödande, kroppsvikt och hormonella faktorer kan leda till det här tillståndet och öka risken för urininkontinens och trängningskänsla. 

  2. Förändringar i pH-värde
    En vanligt förekommande bakterie i urinvägarna är lactobacillus som hjälper till att hålla ett lågt pH-värde, vilket skyddar mot infektioner. När vi blir äldre minskar antalet lactobacillusbakterier och slemhinneproduktionen. pH-värdet kan öka och slemhinnan blir torrare, vilket ökar risken för urinvägsinfektion då bakterier enklare fäster och trivs. Urinvägsinfektion är också en riskfaktor för urininkontinens. 
 

Östrogenbehandling

Östrogenbehandlingar i form av krämer och stolpiller som förs upp i vaginan är ett sätt att hantera symptomen då dessa hjälper till att öka blodtillförseln till vävnaden. Östrogen som ges lokalt ökar fuktigheten så att slemhinnemembranen i vaginan och urinvägarna blir tjockare, mindre känsliga och pH-värdet blir mer surt. Det förbättrar slemhinnans skydd mot infektioner vilket minskar risken för irritation och urinvägsinfektion. Östrogen i oral pillerform kan däremot förvärra urininkontinens. 

Träning av bäckenbottenmuskulaturen

Eftersom din bäckenbottenmuskulatur är viktig för att förbättra kontroll över blåsa och tarm och hindra läckage är det viktigt att behålla styrkan i denna muskelgrupp. Några minuters knipövningar varje dag kan minska risken för läckage eller till och med ta bort den helt. 
 
Det finns hjälp att få om du behöver. Kontakta din vårdcentral om du känner att du behöver mer hjälp och stöd med dina symptom under .