Nokturi och urinläckage under natten

Behovet att urinera under natten är något som de flesta av oss kan relatera till, speciellt när vi blir äldre, under graviditet eller om vi gillar att dricka något precis innan läggdags. För en del kan trängningskänslor också leda till läckage under natten.

Det finns många anledningar till frekventa toalettbesök på natten (nokturi) och det finns saker du kan göra för att minska det trängande behovet att urinera. Du kan till exempel förändra dina dagliga rutiner för att förbättra din sömn eller ändra vad och när du dricker. Om du fortsätter att läsa så får du lära dig mer om detta och får tips om vad du kan göra för att undvika att vakna på natten.

Vad orsakar urinläckage på natten?

När vi blir äldre förändras våra kroppar och det är helt naturligt att vi behöver gå på toaletten oftare än tidigare. Att behöva gå en eller två gånger per natt är med andra ord helt normalt. Det finns flera orsaker till detta. En yngre persons blåsa klarar av att hålla upp till en halv liter urin, men när vi blir äldre minskar detta vanligtvis till ungefär hälften eftersom urinblåsans muskler blir mindre elastiska. En annan anledning till mer trängande behov att urinera när vi blir äldre är att vår förmåga att koncentrera urin minskar. Den totala mängden urin som produceras dag och natt behöver inte nödvändigtvis förändras, men ofta produceras mer under natten.

Det finns också livsstilsfaktorer som kan påverka hur mycket vi urinerar, såsom att dricka stora mängder vätska. Koffein och alkohol efter middagen kan också leda till behov att urinera på natten.

Medicinska tillstånd relaterade till nokturi

Det finns både medicinska tillstånd och mediciner som kan orsaka och öka behovet av nattlig urinering. Om du misstänker att det finns ett underliggande hälsotillstånd eller att din medicin orsakar nattlig urinering, kontakta då din läkare. Ibland kan en enkel förändring av när du tar din medicin hjälpa till att minska bieffekterna.

Några mediciner och diagnoser kopplade till nokturi:

  • Hjärt- och njursjukdomar
  • Diabetes
  • Urindrivande mediciner

Sömnlöshet kan orsaka nokturi och nattliga urinläckage

Mer urin produceras vanligen under vår vakna tid, vilket innebär att personer med en sjukdom som håller dem vakna behöver besöka toaletten oftare under natten. Det finns många kroniska medicinska tillstånd som kan orsaka sömnlöshet, till exempel rastlösa ben och sömnapné såväl som Alzheimers och Parkinsons. Många kroniska sjukdomar orsakar också obehag eller smärta, så behandling av underliggande medicinska tillstånd och tillräcklig smärtlindring gynnar sömnen och minskar urinproduktionen under natten.

Vad kan jag göra för att minska de nattliga toalettbesöken?

Att minska antalet gånger du behöver gå på toaletten kan förbättra ditt allmänna välbefinnande och hjälpa dig att få en god natts sömn.

Här är några saker som kan hjälpa:

  • Undvik att dricka kaffe, te och alkohol innan läggdags
  • Se till att gå på toaletten innan du går och lägger dig
  • Försök att begränsa ditt vätskeintag två timmar innan läggdags
  • Om du har svullna ben kan användning av stödstrumpor och högläge för benen under eftermiddagen minska din nattliga urinering då det hjälper kroppen att hantera vätskan i dina ben
  • Att vakna mitt i natten kan utlösa behovet av att gå på toaletten. Om du lider av sömnlöshet eller nattliga störningar av andra orsaker kan minskas om dessa problem övervinns
  • Använd en nattbinda för om du upplever läckage under natten