Du verkar befinna dig i <country>

Gå till TENA-webbplatsen för ditt land för lokal information.

Nyhet! Nu Svanenmärker vi våra inkontinensskydd.

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna och har några av de striktaste certifieringskraven i världen. Certifieringen omfattar varje del av produktens livscykel och samtliga krav måste uppfyllas för att produkten ska godkännas.

I och med den här certifieringen tar vi ytterligare ett viktigt steg i vår strävan efter hållbara produkter. Med den ikoniska Svanen-loggan på utvalda produkter från TENA kan du vara säker på att du gör ett mer miljömedvetet val.

Översiktsbild över en barrskog med en korsande stig. I mitten av bilden visas den gröna och vita Svanen-loggan med en flygande svan.

TENA är stolta över att uppfylla kriterierna för Svanenmärkning.*

Tanken bakom Svanenmärkningen är att främja utvecklingen av miljövänliga produkter och ge konsumenterna chans att välja miljömedvetna varor och tjänster. Den har sammanställts i enlighet med ISO-standarden 14024 och innehåller strikta kriterier för absorberande produkter:

  • Endast tillförlitliga material får användas 
  • Produktionskrav på specifika material, som till exempel pappersmassa 
  • Produktsammansättning- och förpackning 
  • Produktfunktioner som uppfyller marknadsstandarderna

*För absorberande produkter. Endast utvalda produkter. Se sortimentet nedan.

Svanenlogotypen

Svanenmärkt sortiment från TENA

Förhandsgranskningar av TENA ProSkin Pants, TENA ProSkin Hudvårdsprodukter, TENA ProSkin Comfort och TENA ProSkin Slip.

TENA ProSkin-sortiment är specifikt utformat för att skydda känslig hud hos äldre människor för att undvika inkontinensrelaterade åkommor. TENA ProSkin inkontinensskydd håller huden torr medans hudvårdsprodukterna rengör och skyddar huden. Tillsammans skapar de en 3-stegslösning som hjälper till att behålla en naturlig hudhälsa.  

Svanenmärkningen för TENA är en pågående process och vi arbetar hårt för att stegvis kunna certifiera så många av våra produkter som möjligt.

Svanenmärkt sortiment från TENA

Produktnamn Artikelnummer Licensnummer
TENA Pants Plus XXS 4 x 14 st 792214 30230023/30230038
TENA Pants Plus XS 4 x 14 st 792314 30230023/30230038
TENA Pants Plus S 4 x 14 st 792464 30230023/30230038
TENA Pants Plus M 4 x 14 st 792564 30230023/30230038
TENA Pants Plus L 4 x 14 st 792664 30230023/30230038
TENA Pants Plus XL 4 x 12 st 792762 30230023/30230038
TENA Pants Super S 4 x 12 st 793462 30230023/30230038
TENA Pants Super M 4 x 12 st 793562 30230023/30230038
TENA Pants Super L 4 x 12 st 793662 30230023/30230038
TENA Pants Super XL 4 x 12 st 793762 30230023/30230038
TENA Pants Maxi M 4 x 10 st 794560 30230023/30230038
TENA Pants Maxi L 4 x 10 st 794660 30230023/30230038
TENA Pants Maxi XL 4 x 10 st 794760 30230023/30230038
TENA Pants Normal S 4 x 15 st 791465 30230023/30230032
TENA Pants Normal M 4 x 18 st 791568 30230023/30230032
TENA Pants Normal L 4 x 18 st 791668 30230023/30230032
TENA Pants Extra M 8 x 14 st 792537 30230023/30230032
TENA Pants Extra L 8 x 10 st 792611 30230023/30230032TENA Slip Plus S 3 x 30 st 712130 30230023/30230069
TENA Slip Plus M 3 x 30 st 712230 30230023/30230069
TENA Slip Plus L 3 x 30 st 710732 30230023/30230069
TENA Slip Super S 3 x 30 st 711930 30230023/30230069
TENA Slip Super M 3 x 28 st 711928 30230023/30230069
TENA Slip Super L 3 x 28 st 711431 30230023/30230069
TENA Slip Maxi S 3 x 24 st 712030 30230023/30230069
TENA Slip Maxi M 3 x 24 st 711824 30230023/30230069
TENA Slip Maxi L 3 x 22 st 711022 30230023/30230069
TENA Slip Ultima M 3 x 21 st 710522 30230023/30230069
TENA Slip Ultima L 3 x 21 st 710623 30230023/30230069
                        


TENA Comfort Normal 3 x 42 st 759000 30230023
TENA Comfort Plus 2 x 46 st 759005 30230023
TENA Comfort Extra 2 x 40 st 759002 30230023
TENA Comfort Super 2 x 36 st 759003 30230023
TENA Comfort Maxi 2 x 28 st 759004 30230023TENA Barriärkräm, tub på 150 ml med kork 4417 20900244
TENA Hudkräm (oparfymerad), tub på 150 ml med kork 4234 20900244
TENA Hudlotion, pumpflaska på 500 ml 1115 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), pumpflaska på 1 000 ml 4249 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), tub på 250 ml med kork 4237 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), pumpflaska på 500 ml 4242 20900244
TENA Tvättkräm (oparfymerad), pumpflaska på 1 000 ml 4258 20900244

TENA Flex Normal M 3 x 34 st 722360 30230023/30230069
TENA Flex Normal L 3 x 34 st 722393 30230023/30230069  
TENA Flex Plus S 3 x 30 st 720514 30230023/30230069
TENA Flex Plus M 3 x 30 st 720516 30230023/30230069
TENA Flex Plus L 3 x 30 st 720518 30230023/30230069
TENA Flex Plus XL 3 x 30 st 720519 30230023/30230069
TENA Flex Super S 3 x 30 st 724900 30230023/30230069
TENA Flex Super M 3 x 30 st 724910 30230023/30230069
TENA Flex Super L 3 x 30 st 724930 30230023/30230069
TENA Flex Super XL 3 x 30 st 724940 30230023/30230069
TENA Flex Maxi S 3 x 22 st 725228 30230023/30230069
TENA Flex Maxi M 3 x 22 st 725229 30230023/30230069
TENA Flex Maxi L 3 x 22 st 725230 30230023/30230069
TENA Flex Maxi XL 3 x 21 st 725231 30230023/30230069
TENA Flex Ultima S 3 x 20 st 725130 30230023/30230069
TENA Flex Ultima M 3 x 20 st 725220 30230023/30230069
TENA Flex Ultima L 3 x 20 st 725320 30230023/30230069
TENA Flex Ultima XL 3 x 17 st 725400 30230023/30230069

En ikon av ett fotavtryck

TENA vill göra ett bättre avtryck – både för individen och för planeten.

En färggrann liten jordglob i kupade händer.

Miljöcertifieringar på våra produkter är en av de många initiativ i det ambitiösa programmet TENA Protects. Vi har strävat efter att göra våra produkter mer hållbara med hjälp av livscykelanalyser i enlighet med standarderna i ISO 14040-serien sedan 2008. Tack vare insikter som vi fått genom vårt arbete med livscykelanalyser, har vi minskat koldioxidutsläppet från våra produkter med 11–33% (beroende på sortiment) och vi är på god väg att uppfylla eller överträffa vårt mål om 50% fram till 2030.

Bandikonen

Så fick TENA sin Svanenmärkning

Två leende kvinnor på en produktionsanläggning tillhörande TENA, undersöker en absorberande produkt.

Tack vare att TENA har arbetat länge med miljöfrågor uppfyllde vi redan många av kraven för Svanenmärkning. Svanenmärkningen innebär en utvärdering av produktens miljöpåverkan under väsentliga faser av livscykeln. På TENA har vi sedan länge arbetat utifrån ett livscykelperspektiv och vi letar ständigt efter nya sätt att minska koldioxidavtrycket för våra produkter. För att få certifieringen fick vi säkra upp andelen av förnyelsebara råmaterial, återvinningsbara förpackningsmaterial tillsammans med Svanengodkänd pappersmassa. Självklart har produkterna samma funktion, effektivitet och säkerhet som tidigare.

En ikon med en avfallscykel

Hur man bedömer inkontinensproduktens hållbarhet på bästa sätt

Solstrålar filtreras genom höga tallar och skapar ljusfläckar på marken i en mörk skog. EPD-logotypen visas på bilden.

Även om miljömärkningar är ett steg i rätt riktning är varumärkets övergripande hållbarhetsinsatser minst lika viktiga. Genom att utföra livscykelanalyser i enlighet med den internationella standarden ISO 14040-44 erhålls en djupgående utvärdering av en produkts miljöpåverkan. TENA har publicerat dessa resultat i tredjepartscertifierade miljövarudeklarationerna som bl.a inkluderar koldioxidutsläpp för de utvalda produkterna. Miljövarudeklarationer för produkter från TENA finns sedan 2017 på det internationella EPD® systemets webbplats

Information om produkterna från TENA är mer tillgängligt än någonsin. Läs om produktingredienserna och hur vi minskar koldioxidutsläppen under hela livscykeln.

Vad betyder ISO-standarderna?

ISO 15621
Hållbarhet handlar om att använda produkterna på rätt sätt för att minska läckage, avfall och arbetsbelastning samt för att uppnå den bästa användarupplevelsen. För att hjälpa våra kunder i detta arbete har TENA utvecklat arbetssätt i enlighet med ISO 15621-standarden. Ta del av de dokumenterade fördelarna med att arbeta i enlighet med TENA Solutions och den digitala lösningen TENA Identifi™.

ISO 14040-serien
ISO 14040-serien innehåller internationella standarder där principer och struktur för livscykelanalyser beskrivs, inklusive omfattning, mål, konsekvensbedömning, rapportering och kritisk granskning. TENA bedömer systematiskt samtliga produkters påverkan i enlighet med dessa standarder.

ISO 14025
Denna ISO-standard fastställer principer och specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationer. Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) för produkter från TENA verifieras av en oberoende tredje part i enlighet med denna standard.