Nyhet! Nu Svanenmärker vi våra inkontinensskydd.

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna och har några av de striktaste certifieringskraven i världen. Certifieringen omfattar varje del av produktens livscykel och samtliga krav måste uppfyllas för att produkten ska godkännas.

I och med den här certifieringen tar vi ytterligare ett viktigt steg i vår strävan efter hållbara produkter. Med den ikoniska Svanen-loggan på utvalda produkter från TENA kan du vara säker på att du gör ett mer miljömedvetet val.

Översiktsbild över en barrskog med en korsande stig. I mitten av bilden visas den gröna och vita Svanen-loggan med en flygande svan.

TENA är stolta över att uppfylla kriterierna för Svanenmärkning.*

Tanken bakom Svanenmärkningen är att främja utvecklingen av miljövänliga produkter och ge konsumenterna chans att välja miljömedvetna varor och tjänster. Den har sammanställts i enlighet med ISO-standarden 14024 och innehåller strikta kriterier för absorberande produkter:

  • Endast tillförlitliga material får användas 
  • Produktionskrav på specifika material, som till exempel pappersmassa 
  • Produktsammansättning- och förpackning 
  • Produktfunktioner som uppfyller marknadsstandarderna

*För absorberande produkter. Endast utvalda produkter. Se sortimentet nedan.

Svanenmärkt sortiment från TENA

TENA ProSkin-sortiment är specifikt utformat för att skydda känslig hud hos äldre människor för att undvika inkontinensrelaterade åkommor. TENA ProSkin inkontinensskydd håller huden torr medans hudvårdsprodukterna rengör och skyddar huden. Tillsammans skapar de en 3-stegslösning som hjälper till att behålla en naturlig hudhälsa.  

Svanenmärkningen för TENA är en pågående process och vi arbetar hårt för att stegvis kunna certifiera så många av våra produkter som möjligt.

Svanenmärkt sortiment från TENA
Produktnamn Artikelnummer                     Licensnummer
TENA Pants Discreet M 792100 30230023/30230038  
TENA Pants Discreet L 793100 30230023/30230038  
TENA Pants Plus XXS 4 x 14 st 792214                     30230023/30230038
TENA Pants Plus XS 4 x 14 st 792314                     30230023/30230038
TENA Pants Plus S 4 x 14 st 792464                     30230023/30230038
TENA Pants Plus M 4 x 14 st 792564                     30230023/30230038
TENA Pants Plus L 4 x 14 st 792664                     30230023/30230038
TENA Pants Plus XL 4 x 12 st 792762                     30230023/30230038
TENA Pants Super S 4 x 12 st 793462                     30230023/30230038
TENA Pants Super M 4 x 12 st 793562                     30230023/30230038
TENA Pants Super L 4 x 12 st 793662                     30230023/30230038
TENA Pants Super XL 4 x 12 st 793762                     30230023/30230038
TENA Pants Maxi M 4 x 10 st 794560                     30230023/30230038
TENA Pants Maxi L 4 x 10 st 794660                     30230023/30230038
TENA Pants Maxi XL 4 x 10 st 794760                     30230023/30230038
TENA Pants Normal S 4 x 15 st 791465                     30230023/30230032
TENA Pants Normal M 4 x 18 st 791568                     30230023/30230032
TENA Pants Normal L 4 x 18 st 791668                     30230023/30230032
TENA Pants Extra M 8 x 14 st 792537                     30230023/30230032
TENA Pants Extra L 8 x 10 st 792611                     30230023/30230032
TENA Pants Night Super M 793576 30230023/30230038  
TENA Pants Night Super L 793675 30230023/30230038  
TENA Slip Plus S 3 x 30 st 712130                     30230023/30230069
TENA Slip Plus M 3 x 30 st 712230                     30230023/30230069
TENA Slip Plus L 3 x 30 st 710732                     30230023/30230069
TENA Slip Super S 3 x 30 st 711930                     30230023/30230069
TENA Slip Super M 3 x 28 st 711928                     30230023/30230069
TENA Slip Super L 3 x 28 st 711431                     30230023/30230069
TENA Slip Maxi S 3 x 24 st 712030                     30230023/30230069
TENA Slip Maxi M 3 x 24 st 711824                     30230023/30230069
TENA Slip Maxi L 3 x 22 st 711022                     30230023/30230069
TENA Slip Ultima M 3 x 21 st 710522                     30230023/30230069
TENA Slip Ultima L 3 x 21 st 710623                     30230023/30230069
                        
TENA Comfort Normal 3 x 42 st 759000 30230023
TENA Comfort Plus 2 x 46 st 759005 30230023
TENA Comfort Extra 2 x 40 st 759002 30230023
TENA Comfort Super 2 x 36 st 759003 30230023
TENA Comfort Maxi 2 x 28 st 759004 30230023
TENA Barriärkräm, tub på 150 ml med kork 4417 20900244
TENA Hudkräm (oparfymerad), tub på 150 ml med kork 4234 20900244
TENA Hudlotion, pumpflaska på 500 ml 1115 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), pumpflaska på 1 000 ml 4249 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), tub på 250 ml med kork 4237 20900244
TENA Tvättkräm (parfymerad), pumpflaska på 500 ml 4242 20900244
TENA Tvättkräm (oparfymerad), pumpflaska på 1 000 ml 4258 20900244
TENA Flex Normal M 3 x 34 st 722360                     30230023/30230069
TENA Flex Normal L 3 x 34 st 722393                     30230023/30230069  
TENA Flex Plus S 3 x 30 st 720514                     30230023/30230069
TENA Flex Plus M 3 x 30 st 720516                     30230023/30230069
TENA Flex Plus L 3 x 30 st 720518                     30230023/30230069
TENA Flex Plus XL 3 x 30 st 720519                     30230023/30230069
TENA Flex Super S 3 x 30 st 724900                     30230023/30230069
TENA Flex Super M 3 x 30 st 724910                     30230023/30230069
TENA Flex Super L 3 x 30 st 724930                     30230023/30230069
TENA Flex Super XL 3 x 30 st 724940                     30230023/30230069
TENA Flex Maxi S 3 x 22 st 725228                     30230023/30230069
TENA Flex Maxi M 3 x 22 st 725229                     30230023/30230069
TENA Flex Maxi L 3 x 22 st 725230                     30230023/30230069
TENA Flex Maxi XL 3 x 21 st 725231                     30230023/30230069
TENA Flex Ultima S 3 x 20 st 725130                     30230023/30230069
TENA Flex Ultima M 3 x 20 st 725220                     30230023/30230069
TENA Flex Ultima L 3 x 20 st 725320                     30230023/30230069
TENA Flex Ultima XL 3 x 17 st 725400                     30230023/30230069

TENA vill göra ett bättre avtryck – både för individen och för planeten.

Miljöcertifieringar på våra produkter är en av de många initiativ i det ambitiösa programmet TENA Protects. Vi har strävat efter att göra våra produkter mer hållbara med hjälp av livscykelanalyser i enlighet med standarderna i ISO 14040-serien sedan 2008. Tack vare insikter som vi fått genom vårt arbete med livscykelanalyser, har vi minskat koldioxidutsläppet från våra produkter med 11–33% (beroende på sortiment) och vi är på god väg att uppfylla eller överträffa vårt mål om 50% fram till 2030.

Så fick TENA sin Svanenmärkning

Tack vare att TENA har arbetat länge med miljöfrågor uppfyllde vi redan många av kraven för Svanenmärkning. Svanenmärkningen innebär en utvärdering av produktens miljöpåverkan under väsentliga faser av livscykeln. På TENA har vi sedan länge arbetat utifrån ett livscykelperspektiv och vi letar ständigt efter nya sätt att minska koldioxidavtrycket för våra produkter. För att få certifieringen fick vi säkra upp andelen av förnyelsebara råmaterial, återvinningsbara förpackningsmaterial tillsammans med Svanengodkänd pappersmassa. Självklart har produkterna samma funktion, effektivitet och säkerhet som tidigare.

Hur man bedömer inkontinensproduktens hållbarhet på bästa sätt

Även om miljömärkningar är ett steg i rätt riktning är varumärkets övergripande hållbarhetsinsatser minst lika viktiga. Genom att utföra livscykelanalyser i enlighet med den internationella standarden ISO 14040-44 erhålls en djupgående utvärdering av en produkts miljöpåverkan. TENA har publicerat dessa resultat i tredjepartscertifierade miljövarudeklarationerna som bl.a inkluderar koldioxidutsläpp för de utvalda produkterna. Miljövarudeklarationer för produkter från TENA finns sedan 2017 på det internationella EPD® systemets webbplats

Information om produkterna från TENA är mer tillgängligt än någonsin. Läs om produktingredienserna och hur vi minskar koldioxidutsläppen under hela livscykeln.

Vad betyder ISO-standarderna?

ISO 15621
Hållbarhet handlar om att använda produkterna på rätt sätt för att minska läckage, avfall och arbetsbelastning samt för att uppnå den bästa användarupplevelsen. För att hjälpa våra kunder i detta arbete har TENA utvecklat arbetssätt i enlighet med ISO 15621-standarden. Ta del av de dokumenterade fördelarna med att arbeta i enlighet med TENA Solutions och den digitala lösningen TENA Identifi™.

ISO 14040-serien
ISO 14040-serien innehåller internationella standarder där principer och struktur för livscykelanalyser beskrivs, inklusive omfattning, mål, konsekvensbedömning, rapportering och kritisk granskning. TENA bedömer systematiskt samtliga produkters påverkan i enlighet med dessa standarder.

ISO 14025
Denna ISO-standard fastställer principer och specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationer. Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) för produkter från TENA verifieras av en oberoende tredje part i enlighet med denna standard.