Livscykelanalys

Vi vill öka ditt välmående och samtidigt minska vår miljöpåverkan. En livscykelanalys (LCA) är det enda verifierade verktyget för att mäta en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livscykel. Genom att integrera livscykelanalyser i vårt innovativa arbete kan vi minimera avfallet från våra produkter med smartare design och överlägsna material, resurseffektiv produktion, transport och användning samt cirkulär hantering efter användning.

”Produktionen av råmaterial är den största boven inom miljöpåverkan, följt av efterkonsumtionsfasen. Vi måste därför se till att hitta ett sätt att utforma produkterna smartare och använda högkvalitativa material, men använda mindre av dem.”

Susan Iliefski Janols, VP Sustainability Products & services , Global Brand, Innovation and Sustainability

Vår nyckel till ett minskat koldioxidavtryck

I videon ovan berättar vår VP inom Sustainability Products & Services, Susan Iliefski Janols, om vårt arbete med livscykelanalyser – från starten i början av 90-talet till hur verktyget används i vårt dagliga arbete och på lång sikt. 
 
Några av de viktigaste insikterna: 
 
  • En livscykelanalys är det enda verktyget som mäter produkternas totala miljöpåverkan under hela dess livscykel, från materialhantering och produktion till transport, användning och cirkulär hantering efter användning. 
  • En livscykelanalys för en innovation baseras på samma vetenskap och standarder som för ett sortiment, med skillnaden att ett sortiments livscykelanalys inkluderar alla produkter som sålts inom en region under en viss tidsperiod. Detta innebär att du inkluderar innovationer tillsammans med stegvisa förbättringar i den dagliga produktionen. 
  • Livscykelanalyserna ger oss insikt i hur vi kan förbättra vår design och utveckla produkter med minsta möjliga koldioxidavtryck, till exempel genom smartare utformning med högkvalitativa material och minimalt avfall. 
  • Resultaten från en livscykelanalys kan meddelas via en EPD (Environmental Product Declaration) som är en oberoende verifikation som tillhandahåller information om produktens miljöpåverkan baserat på hela livscykeln. Du hittar EPD:er för de flesta av produkterna från TENA på EPD Internationals webbplats.