Du verkar befinna dig i <country>

Gå till TENA-webbplatsen för ditt land för lokal information.

Livscykelanalys: minska koldioxidavtrycket från allt vi gör

En livscykelanalys (LCA) är ett det enda verifierade verktyget för att mäta miljöpåverkan från en produkts livscykel. Genom att integrera LCA:er i vårt innovativa arbete kan vi minimera avfallet i våra produkter, från design och materialinköp till transport, tillverkning, användning och bortskaffande.