Banakekele-projektet – vård till de som behöver det mest

Många av invånarna i de sydafrikanska kåkstäderna lever på en minimal budget och har sällan tillgång till ordentlig vård. Få har god kunskap om men många drabbas dessvärre av det. 2018 startade TENA ett projekt för att hjälpa människorna som bor i Johannesburgs kåkstäder med inkontinensvård och utbildning i ämnet. Vi kallar det för Banakekele-projektet. Banakekele är ett Zulu-uttryck som betyder ”ta hand om dem”.

Invånare som besöker de mobila popup-klinikerna.

Bli en del av gemenskapen

TENA-teamet är stolta över att kunna bidra till Ubuntu-andan – ett sydafrikanskt koncept om samhörighet och medkänsla – och erbjuda kåkstäderna grundläggande hälsovård via mobila popup-kliniker. Dessa klinker erbjuder grundläggande hälsovård till ett rimligt pris till dem som behöver det mest. Tjänsterna som erbjuds inkluderar mätning av BMI, blodtryck, glukosnivåer och testning av HIV samt andra grundläggande undersökningar. TENA erbjuder även en ny inkontinensprodukt – samma effektiva skydd till halva priset. 
En vårdgivare visar upp olika inkontinensprodukter från TENA.

De lokala vårdgivarna upplever skillnad

”Produkten [TENA] är enkel att använda och ger mig tid över till annat än blöjbyte” berättar den sydafrikanska vårdgivaren Nomusa. Phindile, som också är vårdgivare, tillägger ”produkten är av hög kvalitet, håller längre och är mer kostnadseffektiv [jämfört med alternativen]”.  
Bild på en livfull gata i Johannesburg.

Öka kunskapen om inkontinens i samhällena

I likhet med resten av världen saknas det kunskap om inkontinens och det är något man helst inte pratar om. Därför har de professionella sjuksköterskorna från TENA som deltar i Banakekele-projektet som främsta uppgift att utbilda invånarna. 
 
Öka välmåendet hos de sydafrikanska invånarna 
Banakekele-projektet arrangeras i enlighet med TENA hållbarhetsmål att förbättra livskvaliteten för 100 miljoner människor som lever med eller hanterar inkontinens till år 2030. Hittills har projektet hjälpt över 16 000 människor i mer än 100 samhällen. Vi har även tillhandahållit grundläggande och nyttig kunskap till invånarna i de sydafrikanska kåkstäderna.    

Produkter från TENA är nu mer transparenta än någonsin tidigare.

Vi har gjort koldioxidavtrycket hos produkter från TENA tillgängligt så att alla kan se det, tillsammans med en sammanfattning av deras ingredienser.

En röntgenbild av ett inkontinensskydd som visar en detaljerad bild av fibrerna i skyddets absorberande kärna