Ordlista

Ord och begrepp inom inkontinens.

Inkontinens

Inkontinens eller att vara inkontinent kan hänvisa till både urininkontinens och avföringsinkontinens.

Sängvätning

Sängvätning (den medicinska termen är enures) är ett ofrivilligt urinläckage. När det inträffar nattetid i sömnen benämns det nattlig enures.

Urinläckage

Urinläckage (även känt som försvagad urinblåsa) är när det är svårt att kontrollera blåsan, vilket resulterar i ett ofrivilligt urinläckage. Det finns många olika orsaker till att man drabbas av urinläckage.