Fakta (och påhitt!) om urininkontinens

Många av oss har missuppfattningar om barnens inkontinens och sängvätning, och det är tyvärr en av orsakerna till att ditt barn (eller du själv) kan känna att det är alltför generande att tala öppet om det. Därför kan det vara viktigt att känna till vad som är fakta och vad som är påhittat för att kunna slå hål på myterna och minska stressen för alla inblandade. Nedan följer en del fakta och svar på vanliga frågor från andra föräldrar och vårdgivare som kan vara till hjälp med detta. 

Sängvätning är vanligare än du kanske tror

Vid 3 års ålder är 3 av 4 barn toalettränade, men i genomsnitt
  • är 1 av 10 barn sängvätare vid fem års ålder 
  • är 1 av 15 barn sängvätare vid tio års ålder 
  • Dagvätning drabbar 2–4 % av 7-åringar

Hos de flesta barnen upphör sängvätningen när de blir äldre

Även om ditt barns inkontinens kan skapa mycket stress för dig är det ofta något som försvinner med åren, i takt med att barnets urinblåsa och kropp utvecklas.  Om du vill förstå lite mer om hur ett barns urinblåsa fungerar och om orsaker till inkontinens, kan du läsa våra grundläggande fakta om urinblåsan och hur den fungerar. För frågor eller synpunkter är det alltid bäst att tala med din läkare eller vårdpersonal.

Barnen kissar inte på sig med flit

Ditt barns urinblåsa utvecklas i sin egen takt, precis som förmågan att gå eller prata. Därför kan det hända att barnet kissar av misstag oavsett hur mycket han eller hon försöker hålla sig. 

Det är ett välkänt sjukdomstillstånd

Det medicinska namnet på inkontinens hos barn är enures – dagenures för dagvätning och nattlig enures för sängvätning. Tillsammans med att förklara för ditt barn hur urinblåsan fungerar kan du eventuellt upptäcka att användning av dessa medicinska termer kan vara en bra taktik när du hanterar ämnet med äldre barn. Termerna kan hjälpa till att göra situationen begriplig för vissa och de har inte samma negativa innebörd som termen sängvätning har. 

Oro är ingen orsak

Även om det inte är en känd orsak till urinläckage hos barn kan det vara resultatet av tillståndet, och därför är det viktig att hantera det med känslighet. Om du anser att ditt barn är oroligt är det bäst att tala med barnet för att ta reda på orsakerna till detta, så att du kan hjälpa till att lösa situationen.

Det hjälper inte att dricka mindre

När man dricker mindre innebär det bara att urinen blir mer koncentrerad, vilket i sin tur irriterar urinblåsan.  Därför är det alltid bäst att låta barnen dricka när de är törstiga och behöver det. Då lär de sig att reglera vätskeintaget på egen hand. Du kan dock hjälpa till genom att undvika drycker som irriterar barnets mage, t.ex. juice, te, kolsyrade eller söta drycker och varm choklad, i synnerhet före sänggåendet.

Det hjälper inte att vara sträng

Eftersom barnen inte kan kontrollera inkontinensen är det ingen mening med att vara sträng. Faktum är att det är viktigt att hjälpa dem förstå att det inte finns något att känna sig skyldig för och att det inte är deras fel.