Din guide till inkontinens

Läs mer om läckage, sängvätning och kontinensvård i dessa artiklar. Om du lever med inkontinens, se till att du får en korrekt diagnos från din läkare.

Blod i urinen: en anledning till oro?

Blod i urinen kan ha många olika orsaker, många av dem ofarliga. Läs mer om vad som orsakar blod i urinen och när du ska kontakta din läkare.

Urinprov med färgad sticka

Viktigt att veta när det gäller urinretention

Urinretention kan bero på flera orsaker. Läs mer om vad som orsakar urinretention och när du måste söka omedelbar vård.

Patient som diskuterar TENA med sin läkare

Is there a right way to travel with incontinence?

Don’t let incontinence stop you from travelling. Check out these useful tips on how to travel smart with bladder weakness.

Two middle aged men walking and talking to each other

How often should you change your pad?

Read our helpful guide on how often you should change your incontinence pad during the day and at night.

A doctor in her office shows an elderly patient how to use her new incontinence product.

What to eat and drink for bladder and kidney health

It’s important to know the food and drinks that can irritate the bladder and kidneys, and what’s good to eat and drink to keep them healthy. 

Friends laughing and enjoying dinner together