Du verkar befinna dig i <country>

Gå till TENA-webbplatsen för ditt land för lokal information.

Din guide till inkontinens

Läs mer om läckage, sängvätning och kontinensvård i dessa artiklar. Om du lever med inkontinens, se till att du får en korrekt diagnos från din läkare.

Blod i urinen: en anledning till oro?

Blod i urinen kan ha många olika orsaker, många av dem ofarliga. Läs mer om vad som orsakar blod i urinen och när du ska kontakta din läkare.

Urinprov med färgad sticka
Läs artikeln

Viktigt att veta när det gäller urinretention

Urinretention kan bero på flera orsaker. Läs mer om vad som orsakar urinretention och när du måste söka omedelbar vård.

Patient som diskuterar TENA med sin läkare
Läs artikeln

Is there a right way to travel with incontinence?

Don’t let incontinence stop you from travelling. Check out these useful tips on how to travel smart with bladder weakness.

Two middle aged men walking and talking to each other
Read the article