Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter 

Essity Hygiene and Health AB ("Essity”) och dess dotterbolag (”Essity” eller ”Essity-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till Essity ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även Essity-koncernens uppförandekod. Essitykommer att efterleva tillämpliga nationella dataskyddslagar som reglerar insamling och användning av uppgifter om enskilda personer (”personliga uppgifter”) och även att efterleva denna integritetspolicy. Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in. Det är Essity(eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringen av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

Information – Personuppgifter

Personuppgifter (t.ex. namn och adress) som du lämnar till Essity får hanteras såväl manuellt som med dator.Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att 1) behandla önskemål från dig och administrera avtal som vi har med dig, 2) tillhandahålla information och tjänster kopplade till sådana önskemål och avtal samt för 3) marknadsföring/kunduppföljning och 4) sälj-/produktutveckling, såsom Essity finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter till oss godkänner du Integritetspolicyn och Användarvillkoren och går med på att lyda under dessa.

När du besöker någon av Essity:s webbplatser kan din IP-adress registreras. Vi använder IP-adresser bl.a. för att mäta användningen av Essity:s Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som ibland gör det möjligt att identifiera en användares internetuppkoppling och som webbläsaren lämnar ut automatiskt varje gång du besöker en webbplats.) Sådana mätningar kan dessutom omfatta insamling av information om hur du använder platsen, vilket även kan omfatta övervakning av platsanvändning för att hjälpa Essity med att förbättra platsen, för att göra dina upplevelser personliga via anpassning av det innehåll som visas, för att optimera dina användningsupplevelser samt för att fastställa hur ofta platsen används. Detta kan även gälla i samband med eventuella användarkonton du har hos Essity. Vi kan även komma att utföra statistiska analyser av insamlade data.

Känslig information

Om du frivilligt förser oss med känslig information om dig själv (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att Essityfår använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Essity får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom Essity-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU.

Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Du ansvarar själv för att upprätthålla säkerheten för dina lösenord och personliga uppgifter. Din användning av denna webbplats utgör en bekräftelse på att du förstår och tar ansvar för dessa risker.

Tillgång till och ändring av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det Essity-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.

För att kontakta leverantören avseende denna integritetspolicy kan du skriva till Essity, Box 200, 101 23 STOCKHOLM eller skicka e-post till info@essity.com.