Lämna tips och råd

Välkommen med dina tips och råd nedan! De kan hjälpa andra personer, som är i ungefär samma situation som du.

TENA förbehåller sig rätten att avgöra vilka tips som publiceras. Ska vi kunna tacka dig behöver vi få uppgift på din mailadress.

 

 
Skicka