Lämna tips och råd

TENA förbehåller sig rätten att besluta om publiceringen av det du sänt in.

Välkommen med tips och råd nedan. De kan komma till stor nytta för andra personer i liknande situation.

Om vi ska kunna tacka dig, måste Du ange din mailadess.

Skicka