Den person jag vårdar är fysiskt frisk, men på grund av psykisk sjukdom inträffar urinläckage.


 

Försök vara lugn och uppmuntrande

Om din närstående har ett psykiskt handikapp, t.ex. demens eller psykisk sjukdom som hindrar honom eller henne från att känna när det är dags att gå på toaletten, kan det upplevas genant när ett urinläckage inträffar. Om du kan se till att läckaget hanteras snabbt, lugnt och med respekt för den personliga integriteten kan situationen avdramatiseras.

Bra inkontinensskydd

Med rätt inkontinensskydd - individuellt utprovat - absorberas läckage och avföring, och dålig lukt kapslas in, vilket hjälper till att skydda din närståendes kläder, förbättrar livskvaliteten och upprätthåller värdigheten. Inkontinensskydden finns i ett brett sortiment av storlekar och absorptionsnivåer för både män och kvinnor. För många innebär användandet av s.k. byxskydd - TENA Pants - att bytet sker med bibehållen värdighet. Dessa skydd liknar vanliga underkläder. Besök produktutställningen om du vill ha mer information om inkontinensprodukterna.

Vätskeintag

Din närstående kanske frestas att dricka mindre, men det kan göra urinen mer koncentrerad, vilket retar urinblåsan och gör den mer aktiv. Uppmuntra honom eller henne att dricka när han eller hon känner sig törstig. Det bör räcka för att behålla urinens normala, svagt gula färg. Överdrivet drickande innebär ett ännu större behov av att kissa, så försök att hitta en sund balans.

Drycker kan ha urindrivande effekt

Du vill självklart inte inskränka på din närståendes glädjeämnen, men bör vara medveten om att koffein, alkohol och kolsyrade drycker är urindrivande, vilket gör att man behöver gå oftare på toaletten.

Regelbundnda toalettbesök kan hjälpa till att minska antalet urinläckage

Om din närstående glömmer att han eller hon behöver gå på toaletten, försök påminna regelbundet och strax före sänggående. Beroende på det psykiska tillståndet kan det hända att du behöver hjälpa honom eller henne till toaletten. Du kan göra toalettbesöken enklare genom att hjälpa till att välja kläder som är lätta att ta av, t.ex. vida kjolar och byxor med resår.

Byte av skydd och hygien

Din närstående kan vara uppmärksam på när ett läckage har inträffat och kan klara av att byta på sig själv, men ibland behövs en hjälpande hand. Du bör i båda fallen se till att skydden finns inom räckhåll på toaletten och att det finns en skräpkorg med lock för använda skydd. TENA Pants, som kan rivas upp i sidorna, gör bytet snabbare och mer hygieniskt, och våtservetter kan ibland vara enklare och mer hygieniskt att använda än tvål och vatten.

Hudvård

Urin kan irritera huden. På äldre personer är huden dessutom extra känslig. Inkontinensskydd med hög uppsugningsförmåga som snabbt leder urinen bort från huden, till och med när personen sitter eller ligger under långa perioder, hjälper till att minska risken för hudirritation. Om du oroar dig över din närståendes hudkänslighet, gå till produktutställningen så får du veta mer om skydd som minskar risken för hudirritationer.

Fasta rutiner

Personer med nedsatt minnesförmåga eller försvagad psykisk hälsa känner sig ofta mycket säkrare om de har en fastställd rutin. Detta kan hjälpa till att minska antalet läckage för dem som klarar att gå på toaletten själva. Det kan därför vara värt att skapa rutiner när det gäller tider för måltider, toalettbesök, vila och fritidsaktiviteter m.m. Du bör också avsätta tid för dig själv, då din närstående vänjer sig vid att vara ensam viss tid om det går, eller att vara med en annan vårdgivare. 

En hjälpande hand

Inom varje kommun ges olika stödmöjligheter. Läs mer om detta genom att gå in på din kommuns hemsida under fliken Omsorg. Du kan också gå in på Anhörigas Riksförbunds hemsida och se om det finns någon lokal anhörigförening i ditt närområde.  

Det finns professionella vårdgivare inom de flesta områden. De kan komma hem till dig och vårda din närstående. Det ger dig tid att träffa en vän eller bara ta hand om dig själv. Om du vill resa bort och ta en längre paus kan det finnas korttidsplatser på äldreboende eller liknande som erbjuder personer att stanna en begränsad period. Ta kontakt med den kommunala biståndsbedömaren för mer information och hjälp.

Om du har frågor om TENA-skydden eller inkontinensvård är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på Fråga sjuksköterskan