Vad du kan göra

Du kanske hjälper någon som är vid god fysisk och psykisk hälsa, men skulle uppskatta lite information och råd. Du kanske vårdar någon med ett svårt fysiskt handikapp. Det kan också vara någon med en psykisk sjukdom, eller någon med både psykiska och fysiska handikapp. Klicka på den beskrivning som bäst motsvarar din egen situation och läs mer.

Den person jag vårdar kan tvätta och klä sig själv, men kan inte kontrollera sin blåsa

Den person jag vårdar är fysiskt frisk, men på grund av psykisk sjukdom inträffar det olyckshändelser

Den person jag vårdar är psykiskt frisk, men har fysiska hinder att tvätta, klä sig och gå på toaletten själv