Olika typer av urinläckage

De vanligaste typerna är ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens, men det kan också vara en kombination av dessa två. Mer om detta kan du läsa på sidorna om kvinnlig respektive manlig inkontinens. Vilken typ din närstående än lider av är det dock viktigt att komma ihåg, att det går att hantera den med hjälp av rätt skydd.

Berätta mer om din situation genom att delta i den här snabba undersökningen

Hur talar du med dina nära och kära om urinläckage?Skicka

Funktionell inkontinens

är oförmågan att ta sig till toaletten i tid på grund av nedsatt rörlighet eller allmän svaghet. Bland personer som är sängliggande eller inte själva kan förflytta sig utan hjälp, är det mycket vanligt med inkontinens.

Ansträngningsinkontinens    

innebär att urinblåsan läcker vid fysisk ansträngning som hosta, nysning, skratt, tunga lyft eller träning. Mängden läckage är ofta liten, men kan också vara större. Detta är den vanligaste formen av inkontinens hos kvinnor.

 Trängningsinkontinens

innebär att urinblåsan töms trots att man försöker förhindra det. Detta kan resultera i ganska stora urinläckage och ett ökat behov av att kissa ofta. Detta är den vanligaste  typen av inkontinens hos män och är ofta kopplad till en förstorad prostata eller en prostataoperation. Trängningsinkontinens är ganska vanligt hos kvinnor också.

Vissa medicinska tillstånd, t.ex. Alzheimers, Parkinsons, stroke, diabetes eller multipel skleros kan leda till neurologiska rubbningar av urinblåsan. Detta kan hända när hjärnan inte känner igen signalerna att man behöver kissa, vilket ofta beror på nervskador som har orsakats av olyckor eller sjukdomar.


Blandinkontinens

är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens.

 Efterdropp och Överrinningsinkontinens

Läs mer under fliken manlig inkontinens

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens är oönskad tömning av avföring. Orsaker till avföringsinkontinens kan bl.a vara förstoppning eller diarré, skador på ringmusklerna eller ändtarmen eller förlust av lagringskapacitet i ändtarmen.

Om din närstående har avföringsinkontinens bör du rådgöra med sjukvården hur detta ska behandlas och hanteras.

Nu känner du till litet om olika typer av inkontinens, och du vill förmodligen veta vad du kan göra för att göra livet så bra som möjligt för din närstående. I avsnittet Vad du kan göra finns praktiska tips från andra vårdgivare.

Informationen om olika typer av inkontinens är av allmän karaktär och vi råder alla att alltid kontakta sjukvården för att få en individuell bedömning och behandling.