Orsaker till inkontinens hos män

Vad är hemligheten bakom bästa möjliga kontinensvård?

Läs mer

Förstorad eller opererad prostata

En vanlig typ av urinläckage hos män är efterdropp. Detta orsakas ofta av en förstorad prostata, som försvårar för urinen att passera. Det resulterar i att urinblåsan inte töms helt. En förstorad prostata kan också leda till trängningsinkontinens dvs man får ett plötsligt och starkt behov av att kissa och hinner inte fram till toaletten i tid.

Prostataoperationer kan göra musklerna tillfälligt försvagade, vilket kan ge ansträngningsinkontinens – ofrivilligt urinläckage när man exempelvis skrattar, hostar eller motionerar. I vissa fall har nerverna och musklerna skadats vid operationen, vilket eventuellt kan orsaka ett mer bestående läckage.

Nedsatt fysisk rörlighet

Ibland kan det vara svårt att reagera i tid på signalerna från urinblåsan eller tarmen, på grund av att personen har svårt att röra sig och inte hinner fram till toaletten i tid.

Psykisk sjukdom

Om du tar hand om någon som har en psykisk sjukdom kan det vara så att han helt enkelt inte känner när han behöver gå på toa, eller på grund av sin sjukdom inte kan svara på dessa signaler.

Medicinsk åkomma

Vissa sjukdomar, särskilt de som påverkar nervsystemet, t.ex. Alzheimers, Parkinsons, demens, MS och hjärnskada, ger ofta inkontinens. Detta beror på att nervpassagerna från hjärnan har skadats. Detta kan resultera antingen i en överaktiv urinblåsa (blåsan töms ofta) eller en underaktiv urinblåsa (otillräcklig tömning som leder till att urin står kvar i blåsan). Det kan också leda till avföringsinkontinens. 

Mediciner

Inkontinens kan förstärkas eller vara en sidoeffekt av vissa mediciner. Om din närstående nyligen har påbörjat eller ändrat sin medicinering, och detta har sammanfallit med debut eller förvärrad inkontinens, vill vi rekommendera er att tala med läkaren.Kanske är det lämpligt att ändra doseringen eller sätta ut någon medicin.Vätskedrivande mediciner ökar urinmängderna och gör att man behöver kissa oftare. 

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner kan göra urinblåsan överkänslig. Symptomen är t.ex. trängning, behov av täta tömningar dag och natt (i små mängder) och svårighet att hinna till toaletten i tid.

Förstoppning

Förstoppning är en av de vanligaste orsakerna till avföringsinkontinens. Kronisk förstoppning kan leda till att sammanpressad hård avföring samlas i ändtarmen och blir för stor för att bli av med. Detta kan leda till att ändtarmsmusklerna och tjocktarmens elasticitet försvagas. Avföringsinkontinens kan också bero på att vattniga avföringsrester rinner förbi den hårda avföringen och läcker ut.

Övervikt, rökning m.m.

Det finns mer information på sidan om  manlig inkontinens.

Barn

Information om sängvätning och inkontinens hos barn hittar du i avsnittet Barn.