Orsaker till inkontinens hos kvinnor

Försvagad bäckenbottenmuskulatur

Detta är den vanligaste orsaken till urinläckage. Urinblåsan och blåsans utlopp hålls på plats av stödmuskler (bäckenbottenmuskulaturen) som också hjälper till att hålla blåsan stängd. Musklerna försvagas naturligt med åldern, och när dessa musklers styrka och flexibilitet försämras kan t.ex. en hostattack utlösa läckage.

Nedsatt fysisk rörlighet

Detta är också en vanlig orsak till kvinnlig inkontinens och kan hindra en person från att hinna till toaletten i tid när urinblåsan behöver tömmas.

Medicinsk eller neurologisk åkomma

Vissa sjukdomar, särskilt de som påverkar nervsystemet, exempelvis Alzheimers, Parkinsons, demens, multipel skleros och annan hjärnskada, ger ofta inkontinens. Detta beror på att nervpassagerna från hjärnan har skadats. Detta kan resultera antingen i en överaktiv urinblåsa (blåsan töms ofta) eller en underaktiv urinblåsa (otillräcklig tömning som leder till att urin står kvar i blåsan). Det kan också leda till avföringsinkontinens. 

Mediciner

Urinläckage kan förstärkas eller vara en sidoeffekt av vissa mediciner. Om din närstående nyligen har påbörjat eller ändrat sin medicinering, och detta har sammanfallit med debut eller försämrad inkontinens, vill vi rekommendera er att tala med läkaren. Kanske ska man ändra doseringen eller sätta ut någon medicin. Vätskedrivande mediciner ökar urinmängderna och gör att man behöver kissa oftare.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner kan göra urinblåsan överkänslig. De vanligaste symptomen är : Täta trängningar,  dag och natt (i små mängder), sveda i samband med  blåstömningen och svårighet att hinna till toaletten i tid.

Förstoppning

Förstoppning är en relativt vanlig orsak till avföringsinkontinens. Kronisk förstoppning kan leda till att sammanpressad hård avföring samlas i ändtarmen och blir för stor för att bli av med. Detta gör att ändtarmsmusklerna och tjocktarmens elasticitet försvagas. Avföringsinkontinens kan också bero på att vattniga avföringsrester rinner förbi den hårda avföringen och läcker ut.

Efter klimakteriet

Alla muskler försvagas med tiden och efter klimakteriet minskar dessutom östrogenmängden. Detta kan leda till att urinblåsan förskjuts till ett annat läge och musklerna som stöder urinvägarna blir mindre effektiva. Dessutom förtunnas slemhinnan i urinröret och tätningseffekten försämras.

Övervikt

Om den person du tar hand om är överviktig kan det innebära extra tryck på buk- och bäckenbottenmusklerna, vilket kan leda till urinläckage.

Rökning

Rökhosta kan vara en indirekt orsak till läckage, främst på grund av att hostningarna är kraftiga och frekventa. En annan faktor för rökare är den ökade risken att drabbas av förkylningar samt sjukdomar till följd av försämrad cirkulation.  Mediciner som ordineras för att behandla försämrad blodcirkulation är ofta vätskedrivande och ökar då risken för läckage.

Barn

Information om sängvätning och inkontines hos barn hittar du i avsnittet Barn.