Bästa möjliga vård

Kostnadsfria hjälpmedel

Den person som varaktigt behöver använda inkontinensskydd, kan få dem utskrivna som s.k. "kostnadsfria hjälpmedel". Tala med distriktssköterskan eller behandlande läkare för mer information och hjälp. Du kan se mer om TENA-skydden om du klickar på Produktsortimentet.

 

Val av inkontinensskydd.

• Skydd med snabb uppsugning som snabbt leder urin bort från huden innebär att man slipper fukt och läckage.
• Produkter som har utformats med hänsyn till  individuell fysisk och psykisk hälsa ökar bekvämligheten och minskar antalet skydd som går åt
• Mindre fukt innebär mindre risk för hudirritation – särskilt om man sitter eller ligger stora delar av dygnet.
• Ergonomiskt utformade skydd sparar vårdgivarens rygg. Om du slipper onödiga böjningar och vridningar av din rygg, när bytet görs, kan produkter som är utformade för detta ändamål minska risken för förslitningar och skador på din rygg
• Färre läckage innebär mindre risk för att vakna på en fuktig madrass
• Färre läckage innebär färre störningar under natten
• Färre läckage innebär färre byten och mindre tvätt
• Färre läckage gör att man slipper känna sig generad
• Mindre hudirritation minskar behovet av extra hudmediciner
• En våtindikator på skyddet, som talar om när det är dags att byta, minskar    antalet onödiga byten 
• Rätt absorptionsnivå och storlek på skyddet. Det är inte självklart alltid bäst med den högsta absorptionsnivån. Ibland är det dessutom lämpligt med olika produkter för dag och natt.

Effektiv vård innebär därför att du väljer inkontinensskydd som tar hänsyn till de faktorer vi beskrivit ovan. Det är viktigt att se till att den som använder skyddet får maximal komfort. Samtidigt vill man ju att inkontinensvården tar upp minsta möjliga arbetsbelastning och tid och inte påverkar den dagliga vårdrutinen negativt. Om du upplever att de skydd som för närvarande används inte fungerar så bra som de borde, bör du prata med personen som skriver ut dem, och kanske prova ut andra skydd.Du är också välkomen att kontakta oss. Upptäck hur TENA utvecklar produkter för att ge bästa möjliga vård i Fördelar med TENA.

Alla är vi olika; Om du vill vara säker på att ni har de skydd som passar bäst för just din anhörage, gå till produktsortiment. Vill Du ha prov på en TENA-produkt eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.