Egna berättelser

Här kan Du läsa andra personers berättelser. Du kan få tips och idéer om hur du kan hantera just er situation. Detta gäller kanske speciellt hur man tar upp och diskuterar ämnet med varandra.

Kanske kan du direkt relatera till någon av följande berättelser......fortsätt att  läsa.

Petras berättelse

Det var först när mamma ramlade som jag fick reda på att hon hade urinläckage, vilket hon hade dolt för oss under alla dessa år.

Läs mer

Gunillas berättelse

Läs Gunillas version av hur hon och Margareta tillsammans hanterade Gunillas inkontinens.

Läs mer

Margaretas berättelse

Läs Margaretas berättelse och hur de tillsammans hanterade Gunillas inkontinens.

Läs mer