Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens kallas det urinläckage som uppstår vid någon form av fysisk ansträngning. Ansträngning kan vara allt ifrån fysisk träning till hosta, nysningar eller skratt. Ansträngningsinkontinens kan vara allt ifrån små urinläckage till stora, men oftast är det lite mindre läckage. Orsaken till läckaget är en försvagad bäckenbottenmuskulatur. Graviditet, förlossning och övervikt kan vara bidragande orsaker. Drabbar oftast kvinnor.

Ansträngningsinkontinens hos män inträffar oftast bara i samband med prostataoperation och är då ofta besvär som försvinner efter hand.

Relaterade ord

Mer information

  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos kvinnor här: Typer
  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos män här: Typer