Urinretention

Urinretention innebär att blåsan inte kan tömma sig. Det kan finnas många olika bakomliggande orsaker till tömningssvårigheterna.  Exempel på detta kan vara förstorad prostatakörtel, medicinbiverkan eller neurogena orsaker som exempelvis diskbråck eller diabetes. En överfull blåsa kan leda till överrinningsinkontinens.

Relaterade ord