Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens innebär att få plötsliga trängningar som kan orsaka urinläckage då det blir svårt att hålla emot. Man kan också ha trängningsbesvär utan att drabbas av läckage.  Trängningarna kan vara täta och ge upphov till mycket täta toalettbesök. Vid trängningsinkontinens kan läckagen vara allt från mindre mängd till mycket stora läckagemängder. Vid plötsligt påkomna trängningsbesvär är det viktigt att bli ordentligt utredd. Det finns flera olika orsaker till att man drabbas men det är inte alltid man kan påvisa någon direkt orsak.

Relaterade ord

Mer information

  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos kvinnor här: Typer
  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos män här: Typer