Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens beror på en överfylld urinblåsa som mist sin muskeltonus på grund av övertänjning och läcker vid överfyllnad. Bakomliggande orsaker kan vara förstorad prostatakörtel, medicinbiverkan eller neurogena orsaker som exempelvis diskbråck eller diabetes.

Relaterade ord

Mer information

  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos kvinnor här: Typer
  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos män här: Typer