Neurogen blåsrubbning

Neurogen blåsrubbning, vissa sjukdomar i nerverna i kroppen, hjärnan eller på ryggmärgen kan orsaka problem med inkontinens och/eller blåstömningssvårigheter. Exempel på sådana sjukdomar kan vara stroke, MS, parkinson, diabetes,  ett medfött ryggmärgsbråck eller skador på ryggmärgen efter exempelvis en olycka.

Relaterade ord

Mer information

  • Tar du hand om någon som har en neurologisk blåssjukdom? Här kan du få råd: Psykiskt handikapp
  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos kvinnor här: Typer
  • Läs mer om olika typer av urininkontinens hos män här: Typer